Voorkom escalatie, vechtscheidingen

Loyaliteitsconflicten bij kinderen kunnen door ouders worden worden opgelost:
Klik hier om het filmpje te zien

 

Deze tekst staat in de folder:
Voorkom escalatie, vechtscheidingen en loyaliteitsconflicten!
Individuele Opvoedopstelling voor een blijvende oplossing, de oorzaak van de problemen wordt opgelost.

Voorbij symptoombestrijding
Het blijft moeilijk om als partners goed uit elkaar te gaan en om als ouders neutraal verder te kunnen. Huidige adviezen en strategieën zijn er vooral op gericht om ouders ander gedrag te laten vertonen:

–  Communiceer beter met elkaar
–  Stel je samen op als ouders na de echtscheiding
–  Maak betere afspraken, desnoods tot op  de komma nauwkeurig!
–  Leef afspraken na
–  Doe je kind op speciale trainingen

Er wordt gedacht dat we met ons hoofd en ons fatsoen een scheiding tot een goed einde kunnen brengen. Maar gedrag is een gevolg, een symptoom, een alarmbel voor dieper liggende processen.

Het is water naar de zee dragen als de onderliggende pijn, de oorzaak niet wordt  geraakt en opgelost.

De oorzaak van een escalerende scheiding
Partners nemen de belasting uit hun familie historie en hun persoonlijke problematiek mee in de huwelijksrelatie.  Gevoelens van pijn, gemiste zaken uit de eigen jeugd worden uitgespeeld in de relatie met de partner.
Kinderen resoneren mee en dat laten ze zien in hun gedrag.

Veel van ons gedrag wordt veroorzaakt door angst voor afwijzing, het gevoel er niet bij te horen, niet gezien te worden, geen plek te hebben.
We kunnen daardoor niet vrij en liefdevol aanwezig zijn in de relatie.

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders.

Ze proberen ‘heel’ te maken wat eigenlijk door de ouders zelf geheeld zou moeten worden.

 

De Individuele opvoedopstelling
Door middel van een Individuele Opvoedopstelling wordt de oorzaak van de breuk in de liefdesrelatie zichtbaar. In de opstelling staat de ouder letterlijk, fysiek, midden in zijn verhaal en ervaart daar wat hij/ zij had willen krijgen in de liefdesrelatie. Want… wat is er in je gezin van herkomst gebeurd? Sta je op de goede plek? Waar ben je onbewust of onterecht trouw aan? Welke geschiedenis herhaalt zich? Draag je onbewust en onterecht lasten die niet van jou zijn?

Het werken in deze zgn ‘systemische laag’ zorgt voor belangrijke veranderingen bij de ouder in het gevoel van bestaansrecht, een zich gezien weten en zich geliefd voelen. Als dat op orde is dan worden er geen onmogelijke eisen en plaatsvervangende taken meer verlangd van een partner.

Het gevecht tussen de partners stopt, en
er hoeft niets meer te worden uitgespeeld via de kinderen.


Loyaliteitsconflict bij kinderen is niet nodig
Een loyaliteitsconflict bij kinderen is een gevolg van dat wat er bij de ouders speelt. Is er toestemming om van de andere ouder te houden?
Als zich bij de ouders niets oplost, blijven kinderen onnodig met de gevolgen zitten. De verantwoordelijkheid voor de echtscheiding ligt bij de ouders, niet bij de kinderen. Door in een vroeg stadium met de ouders systemisch te werken wordt voorkomen dat kinderen beschadigd raken.
Ze mogen niet het gevoel krijgen te moeten kiezen.


Kinderen blijven vrij van therapie.

 

Van ex-partners naar ouderteam, naar nieuwe partner, naar samengesteld gezin.
Pas als de relatie goed is afgerond ontstaat er vruchtbare aarde voor gezamenlijk ouderschap, een eventuele nieuwe relatie, een plek in een samengesteld gezin.
Een opvoedopstelling brengt duidelijkheid over welke plek eenieder inneemt en welke dynamiek dat oplevert.