Relatieproblemen oplossen: voorkom vechtscheidingen

Los (de oorzaak van) problemen binnen je relatie of gezin op

Voorbij symptoombestrijding: De Individuele Opvoedopstelling voor een blijvende oplossing, want de oorzaak van de problemen wordt aangepakt!

Het is water naar de zee dragen als de onderliggende pijn, de oorzaak, het relatieprobleem, niet wordt geraakt en opgelost.

Wat niet helpt:

Er wordt gedacht dat we met ons hoofd en ons fatsoen een scheiding tot een goed einde kunnen brengen. De huidige adviezen en strategieën zijn er dan ook vooral op gericht om ouders ander gedrag te laten vertonen i.p.v. het oplossen van het probleem:

  • Communiceer beter met elkaar om o.a. relatieproblemen op te lossen
  • Stel je samen op als ouders (niet als partners) na de echtscheiding
  • Maak betere afspraken, desnoods tot op de komma nauwkeurig!
  • Leef afspraken na
  • Doe je kind op speciale trainingen

Maar gedrag is een gevolg, een symptoom, een alarmbel voor dieperliggende processen. Relatieproblemen oplossen of andere problemen binnen het gezin kan alleen door naar de oorzaak te kijken.

Wat wel helpt:

Wat wel helpt is om de oorzaak te vinden en op te lossen. Wat belast de ouder? Partners nemen de belasting uit hun familie historie en uit hun persoonlijke problematiek mee in de huwelijksrelatie. Gevoelens van pijn, gemiste zaken uit de eigen jeugd worden uitgespeeld in de relatie met de partner. Kinderen resoneren mee en dat laten ze zien in hun gedrag.

Veel van ons gedrag wordt veroorzaakt door angst voor afwijzing, het gevoel er niet bij te horen, niet gezien te worden, geen plek te hebben. We kunnen daardoor niet vrij en liefdevol aanwezig zijn in de relatie. En dat veroorzaakt in veel gevallen de relatieproblemen.

De Individuele opvoedopstelling

Met relatietherapie door middel van een Individuele Opvoedopstelling wordt de oorzaak van de breuk in de liefdesrelatie, de relatieproblemen, zichtbaar. In de opstelling staat de ouder letterlijk, fysiek, midden in zijn verhaal en ervaart daar wat hij/zij had willen krijgen in de liefdesrelatie. Want… wat is er in je gezin van herkomst gebeurd? Sta je op de goede plek? Waar ben je onbewust of onterecht trouw aan? Welke geschiedenis herhaalt zich? Draag je onbewust en onterecht lasten die niet van jou zijn?

Het werken in deze zgn. ‘systemische laag’ zorgt voor belangrijke veranderingen bij de ouder in het gevoel van bestaansrecht, een zich gezien weten en zich geliefd voelen. Als dat op orde is dan worden er geen onmogelijke eisen en plaatsvervangende taken meer verlangd van een partner en is het relatieprobleem (grotendeels) opgelost.

Het gevecht tussen de partners stopt, en er hoeft niets meer te worden uitgespeeld via de kinderen.

Loyaliteitsconflict bij kinderen is niet nodig

Een loyaliteitsconflict bij kinderen is een gevolg van dat wat er bij de ouders speelt. Is er toestemming om van de andere ouder te houden?

Als relatieproblemen bij de ouders niet oplossen, blijven kinderen onnodig met de gevolgen zitten. De verantwoordelijkheid voor de echtscheiding ligt bij de ouders, niet bij de kinderen. Door in een vroeg stadium met de ouders systemisch te werken aan het relatieprobleem wordt voorkomen dat kinderen beschadigd raken.

Ze mogen niet het gevoel krijgen te moeten kiezen.

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders. Ze proberen ‘heel’ te maken wat eigenlijk door de ouders zelf geheeld zou moeten worden. Kinderen blijven vrij van onterechte therapie.

Van ex-partners naar ouderteam, naar nieuwe partner, naar samengesteld gezin.

Pas als de relatie goed is afgerond en alle relatieproblemen zijn opgelost ontstaat er vruchtbare aarde voor gezamenlijk ouderschap, een eventuele nieuwe relatie, een plek in een samengesteld gezin. Een opvoedopstelling brengt duidelijkheid over welke plek eenieder inneemt en welke dynamiek dat oplevert.

Els Brakman interviewt Marianne Langemeijer over wat een Opvoedopstelling kan betekenen bij echtscheiding: