Folders voor ouders

Waarom een vermelding op deze website?

Samen sterk: de Opvoedopstelling krijgt meer zichtbaarheid en draagvlak.

 • Je bent gemakkelijk vindbaar voor cliënten en verwijzers.
 • Verwijzers en ouders worden uitgebreid geïnformeerd via deze website ( je hoeft niet zelf ‘te stoeien’ met tekst).

Coaches in onze community regelen een aantal zaken gemeenschappelijk:

 • Je ontvangt het logo ‘opvoedopstelling’ dat je op jouw website kunt plaatsen.
 • Je kunt gebruik maken van gezamenlijke PR materiaal: na aanmelding ontvang je gratis een doos met 75 folders
  Op deze folders is ruimte om je eigen adres en website te vermelden.
  Daarna kun je tegen kostprijs bijbestellen.
  (p.s. folders kunnen alleen besteld worden door coaches die op de site vermeld staan – zij hebben hier gezamenlijk voor betaald)
 • Je kunt gebruik maken van de door de groep gemaakte Lezing. Deze kan aangepast worden aan een kleine 'huiskamer' groep maar is ook geschikt voor een grotere groep.  (Word en Powerpoint)
 • We dragen gezamenlijk informatie en ervaringen uit.
 • We plaatsen graag jouw blog/artikel en vermelden daaronder je naam en website.

Voorwaarden

Om je te kunnen aanmelden als coach/therapeut op deze website gelden een aantal voorwaarden nl.:

 1. dat je minimaal Module 1 en eventueel Module 2  'Individuele Opvoedopstellingen' bij Marianne Langemeijer gevolgd hebt zodat je de specifieke methodiek van de Individuele opvoed-opstelling met gebruikmaking van vloertegels kunt uitvoeren. Belangrijk is het dat je voldoende opleiding betreffende systemisch werk achter de rug hebt en voldoende vlieguren hebt gemaakt.
 2. Heb je een andere opleiding of route gevolgd, en heb je het gevoel dat je ook op deze site hoort, neem dan even contact met Marianne op.

  Logo van Sion: copyright: alleen te gebruiken door opvoedopstellers van deze website

 

 

 

Door vermeld te staan op deze website laat je weten akkoord te gaan met onderstaande visie:

Het primaire doel van een opvoedopstelling is om naar de onderliggende familie systemische dynamiek van een opvoedvraagstuk te kijken zodat er een fundamentele oplossing geboden kan worden:
a. Ouders worden vrij van oneigenlijke belasting uit hun systeem zodat zij wezenlijk beschikbaar zijn als opvoeder; dwz ook op een dieper liggend emotioneel niveau.
b. Er geen belastingen aan kinderen worden doorgegeven die elders in het familiesysteem gedragen behoren te worden.

Ouders en kinderen van gebonden naar verbonden

Dit impliceert dat:

 • kinderen zelf niet in een opstelling geplaatst worden (of er bij zijn) als er via de ouders kan worden gewerkt. Kinderen vrij van onnodige therapie!
 • ouders hun eigen ‘rugzak’ dragen, kinderen hebben hier geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch hoeven zij zich hiermee bezig te houden.
 • het de taak en verantwoordelijkheid is van ouders om wezenlijk beschikbaar te zijn als opvoeder; dwz ook op een dieper liggend emotioneel niveau.

Gezamenlijke advertenties

Verdere uitgangspunten:

 • De (opvoedings-) vraag van de cliënt in het Hier en NU is het uitgangspunt; een opstelling gaat niet verder dan de cliënt zelf wil inbrengen en kan aangaan.
 • We kunnen het verleden niet veranderen, wel de perceptie/gevoelens hier over.
 • Er wordt gewerkt vanuit de 5 dynamieken en de verdere uitgangspunten zoals beschreven in het boek Individuele opvoedopstellingen van Marianne Langemeijer

Kosten

Neem contact op met de administratie voor de laatste gegevens.

Aanmelden als coach

Via onderstaand contactformulier kun je je aanmelden – Stuur even een jpg bestand met je foto mee!