Uitgangspunten

  • Er wordt gewerkt volgens de visie van SION 
  • Een Individuele Opvoedopstelling werkt op een diepere (onbewuste)
  • Een ouder werkt individueel aan een eigen vraag.
  • Kinderen zijn niet aanwezig bij een Individuele Opvoedopstelling; zij blijven vrij van onnodige therapie.
  • Er wordt gewerkt met vloertegels, zonder representanten.
  • De opvoedvraag in het hier en nu is het uitgangspunt van de Opvoedopstelling.
  • De ouder ervaart de werking van de Individuele Opvoedopstelling aan den lijve.
  • Er wordt gewerkt vanuit de 5 dynamieken en de verdere uitgangspunten zoals beschreven in het boek ‘Individuele Opvoedopstellingen’ van Marianne Langemeijer.