Visie/achtergrond

Visie

Veel van de conflicten en emoties in de opvoeding hebben hun oorsprong in een grote gebeurtenis in het familiesysteem. Deze gebeurtenis werkt op een onbewuste manier door. Als de oorzaak niet herkend en erkend wordt, zullen de conflicten en emoties blijven bestaan. Ouders geven hun patroon (onbewust) door aan hun kind. Voor kinderen is dit een last. Het is een onterechte en veel te zware verantwoordelijkheid. Ze worden er boos van of ontwikkelen gezondheids- of gedragsproblemen.

Vanuit deze visie is het niet het kind, maar de ouder met wie gewerkt wordt. De ouder kan op de diepere laag verandering in gang zetten. En als de ouder verandert, verandert het kind vanzelf mee. De ‘Individuele Opvoedopstelling’ is een methodiek waarmee precies dáár gewerkt wordt waar de (opvoed-)vraag ontstaan is.

Achtergrond

De individuele Opvoedopstelling vindt zijn oorsprong in de traditionele ‘familieopstelling’ maar heeft een geheel eigen werkwijze.

Marianne Langemeijer heeft, vanuit het werken met ouders binnen haar Praktijk voor Kwaliteitsopvoeding, een individuele vorm ontwikkeld, waarbij gebruikt gemaakt wordt van vloertegels. Zo kan de ouder zelf aan den lijve en in eigen tempo ervaren wat er in de opstelling gebeurt. De nadruk ligt op het werken in het hier en nu. Daarnaast worden elementen gebruikt uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en The Work van Byron Katie.

Marianne Langemeijer heeft de methodiek van de individuele Opvoedopstelling beschreven in het boek ‘Individuele Opvoedopstellingen met ouders’. Uitgegeven door Scrivo Media. Het boek is inmiddels in het Engels vertaald en is wereldwijd verkrijgbaar via Amazon.com.

Marianne geeft sinds 2013 trainingen voor professionals die met ouders werken. Zij is binnen SION eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke visie van de methodiek Individuele Opvoedopstellingen.