Visie, doel en middelen

Visie

Veel gedragsproblemen van kinderen komen voort uit opvoedkundige onmogelijkheden van de ouder(s), veroorzaakt door onbewuste gedachte- en gedragspatronen vanuit de eigen jeugd en vanuit vorige generaties. 

De methodiek van Individuele Opvoedopstellingen onderscheidt zich van de meeste reguliere methodieken en therapievormen doordat zij zich bij het zoeken naar de oorzaak van de opvoedproblemathiek richt op de ouder(s) en hun geschiedenis i.p.v. op het kind. Door het aanpakken van de werkelijke oorzaak bij de ouder, zal er ook een positieve (gedrags-) verandering bij het kind plaatsvinden. 

De methodiek van Individuele Opvoedopstellingen bestrijkt een ontbrekend en vaak onbekend gebied in de reguliere hulpverlening, namelijk die van de zogehetenmeergenerationele therapie. Het is een effectieve, kortdurende en efficiënte aanvulling op de huidige hulpverlening bij gezins- en opvoedproblematiek.

Doel

De stichting beoogt de volgende doelen te realiseren:

 1. Het (inhoudelijk) bekend maken van de methodiek van de Individuele Opvoedopstelling aan alle ouders en opvoeders in Nederland.
 2. Het informeren van alle professionals die met ouders en/of kinderen werken, alsmede verwijzers, over de kracht, effectiviteit en efficiëntie van de Individuele Opvoedopstelling.
 3. Het realiseren van een vaste plaats van de Individuele Opvoedopstelling in reguliere  hulpverleningstrajecten aan gezinnen met opvoedvraagstukken.
 4. Het praktisch mogelijk maken van een Individuele Opvoedopstelling voor alle ouders/opvoeders: zij kunnen direct, zonder wachtlijst, een afspraak maken bij de getrainde coaches. Deze zijn makkelijk te vinden op de landelijke website.
 5. Het financieel mogelijk maken van een Individuele Opvoedopstelling voor alle ouders/opvoeders. Hiervoor is het nodig dat de methodiek als ‘Evidence based Best Practices’ bestaansrecht krijgt en dat deze standaard wordt opgenomen in de bestaande hulpverleningstrajecten.

Middelen

De stichting tracht haar doel te bereiken via de volgende middelen:

 1. Het zichtbaar maken van een landelijk netwerk van opvoedopstellers op de website zodat een Individuele Opvoedopstelling direct en zonder wachtlijsten bereikbaar is voor ouders.
 2. Het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen zoals folders, inhoudelijke artikelen en ervaringsverhalen op de website www.opvoedopstellingen.nl
 3. Het geven van openbare en besloten lezingen en workshops voor de diverse doelgroepen: ouders, professionals, verwijzers.
 4. Deelname aan congressen voor de diverse doelgroepen: ouders, professionals en verwijzers.
 5. Contacten leggen met, en voorlichting geven aan, gemeenten, jeugdzorg, mediators en andere doelgroepen die met ouders en kinderen werken om de methodiek van de Individuele Opvoedopstelling als standaardinterventie op te laten nemen in hulpverleningstrajecten.
 6. Sion wil aanspraak maken op landelijke subsidiebudgetten jeugdzorg, donaties en legaten waardoor het mogelijk wordt om Evidence based Best Practices te verzamelen. Hiertoe wordt een aparte werkgroep in het leven geroepen, mede begeleid door een wetenschapper.