Waarom een gezinscoach en hoe werkt het?

Voor iedere ouder die een (blijvende) oplossing wil

Je hebt adviezen gevraagd, van alles gelezen, tips en trucs geprobeerd, maar ondanks al je ouderlijke liefde en inzet lukt het je niet om een (blijvende) oplossing te vinden voor jouw opvoedvraagstuk. Hoe kan dat? Samen met een gezinscoach van SION ga je op zoek naar de oorzaak van jouw probleem of vraagstuk.

Wellicht speelt er op een diepere laag iets wat jullie beïnvloedt. Het is precies die diepere laag waar we naar gaan kijken als gezinscoach. Deze bijzondere methode laat jou voelen, zien en aan den lijve ervaren wat er gebeurt tussen jou en je kind en/of andere gezins- en familieleden.

De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. Hierdoor weet je wat nodig is voor je kind en wat jij kunt doen als opvoeder.

Een opvoedopstelling (gezinscoach) biedt een doorbraak in veel opvoedvraagstukken.

De gezinscoach behandelt vraagstukken over:

* Opvoeding
* Ouderschap
* Relaties
* Echtscheiding
* Loyaliteit
* Samengestelde gezinnen
* Pleegzorg
* Adoptie

Jij als ouder

 • wordt geraakt door het gedrag van je kind waardoor de emoties hoog oplopen
 • voelt je belemmerd in de relatie met je kind, maar je begrijpt niet waarom
 • voelt je overvraagd als opvoeder, te verantwoordelijk of overbezorgd
 • hebt moeite met grenzen stellen
 • kunt niet echt genieten van het ouderschap

Je kind

 • reageert vaak extreem boos of angstig
 • claimt jou of je partner, bemoeit zich met de relatie
 • laat gedrag zien dat niet passend is in de ontwikkeling, bijvoorbeeld weer in bed plassen
 • Heeft het gevoel er niet bij te horen of lijkt niet in het gezin te
  passen
 • Heeft terugkerende conflicten of moeite met gezag

Hoe werkt een gezinscoach met opvoedopstelling?

Een opvoedopstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt samen met je gezinscoach kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit thema in beeld: je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, symbolisch een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment – puur gevoelsmatig – ervaart.

Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te ervaren wat er in je gebeurt. Een krachtige en voor veel ouders ook een bijzondere ervaring. Je krijgt inzicht in je vraagstuk op een dieperliggende (familie-systemische) laag.

De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen!

N.B. Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke opvoedopstelling nodig is.

De kracht van de opvoedopstelling

 • Eén op één, dus privé
 • Je kind hoeft niet mee, wordt niet onnodig belast met therapie
 • Vaak is 1 sessie met de gezinscoach genoeg
 • De oplossing is blijvend omdat de essentie geraakt wordt
 • Je werkt aan de vraag in het Hier en Nu
 • Tijdens de opvoedopstelling voel je de werking al, de liefde gaat weer stromen
 • De opstelling werkt positief voor het hele gezin
 • Opvoeden wordt weer leuk

De gezinscoaches

Alle op deze website vermelde gezinstherapeuten en gezinscoaches hebben de training ‘Individuele opvoedopstellingen’ gevolgd, onderschrijven onderstaande visie en werken volgens onderstaande werkwijze:

 • In de opvoedopstelling wordt individueel gewerkt aan een opvoedvraagstuk van een ouder. Dit kan gaan over het gedrag van een kind, de relatie tussen ouder en kind, samengestelde gezinnen, adoptievraagstukken, loyaliteitsvraagstukken, relatievraagstukken, samenwerking in ouderschap etc.
 • Iedere ouder heeft een eigen innerlijk beeld; beide ouders zullen dus, indien gewenst, een aparte opstelling doen.
 • Het innerlijk beeld wordt neergelegd met behulp van vloertegels. Ouders komen zelf, geassocieerd, in de opstelling te staan.
 • Een van de krachten van de individuele opvoedopstelling is dat ouders de werking aan den lijve ervaren, zij horen, voelen en zien zelf. Veranderingen vinden tot op cel-niveau plaats.
 • Er wordt in een opvoedopstelling dus uitdrukkelijk niet via representanten gewerkt of via poppetjes op tafel.
 • Er wordt gewerkt met het opvoedvraagstuk van de ouder op dat moment en in het Hier en Nu. Er wordt niets ‘opengebroken’ of ‘erbij’ gehaald wat op dat moment vanuit de ouder geen vraagstuk is. De opstelling gaat niet verder dan de ouder aangeeft.
 • Kinderen zijn nooit bij de opvoedopstelling van hun ouders aanwezig en blijven zo vrij van ‘therapie’. Er wordt via de ouder ook voor het kind gewerkt.
 • Opvoedvraagstukken zijn de verantwoordelijkheid van de ouders en worden niet in bijzijn van, of via, kinderen uitgewerkt.
 • Er is vaak al een direct effect merkbaar bij ouder en kind en daarnaast kan een opvoedopstelling lang doorwerken.
 • De methodiek die gebruikt wordt staat uitgebreid beschreven in het boek: Individuele Opvoedopstellingen met ouders. Geschreven door Marianne Langemeijer. Her-uitgegeven door Scrivo Media 2013, Tweede druk 2015.

Wil je meer weten over de resultaten van gezinscoaches of de ervaringen van andere ouders? Lees dan de blogs en opvoedvraagstukken.