Zoek opvoedopsteller

Alle op deze website vermelde coaches, psychologen en therapeuten hebben de training ‘Individuele Opvoedopstellingen’ gevolgd.
Zij hebben ieder hun eigen specialisatie, achtergrond en ervaring. In hun praktijk zijn zij zelf verantwoordelijk voor het contact en de sessies met de cliënt. Wat deze professionals bindt is de passie voor de liefdevolle en effectieve werkwijze van de Individuele Opvoedopstelling.

Visie en werkwijze kindercoach

Alle op deze website vermelde kindercoaches en therapeuten hebben de trainingen ‘Individuele opvoedopstellingen’ gevolgd, onderschrijven onderstaande visie en werken volgens onderstaande werkwijze:

  • In de opvoedopstelling wordt individueel gewerkt aan een opvoedvraagstuk van een ouder. Dit kan gaan over het gedrag van een kind, de relatie tussen ouder en kind, samengestelde gezinnen, adoptievraagstukken, loyaliteitsvraagstukken, relatievraagstukken, samenwerking in ouderschap etc.
  • Iedere ouder heeft een eigen innerlijk beeld; beide ouders zullen dus, indien gewenst, een aparte opstelling doen.
  • Het innerlijk beeld wordt neergelegd met behulp van vloertegels. Ouders komen zelf, geassocieerd, in de opstelling te staan.
  • Een van de krachten van de individuele opvoedopstelling is dat ouders de werking aan den lijve ervaren, zij horen, voelen en zien zelf. Veranderingen vinden tot op cel-niveau plaats.
  • Er wordt in een opvoedopstelling dus niet via representanten gewerkt of via poppetjes op tafel.
  • Er wordt gewerkt met het opvoedvraagstuk van de ouder op dat moment en in het Hier en Nu. Er wordt niets ‘opengebroken’ of ‘erbij’ gehaald wat op dat moment vanuit de ouder geen vraagstuk is. De opstelling gaat niet verder dan de ouder aangeeft.
  • Kinderen zijn nooit bij de opvoedopstelling van hun ouders aanwezig en blijven zo vrij van 'kindertherapie'. Er wordt via de ouder ook voor het kind gewerkt.
  • Opvoedvraagstukken zijn de verantwoordelijkheid van de ouders en worden niet in bijzijn van, of via, kinderen uitgewerkt.
  • Er is vaak al een direct effect merkbaar bij ouder en kind en daarnaast kan een opvoedopstelling lang doorwerken.
  • De methodiek die gebruikt wordt staat uitgebreid beschreven in het boek: Individuele Opvoedopstellingen met ouders. Geschreven door Marianne Langemeijer. Her-uitgegeven door Scrivo Media 2013, Tweede druk 2015.

Disclaimer

De makers van deze website dragen op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor contacten, die via deze website gelegd worden tussen ouders en kindercoach, en de gevolgen daarvan.