Hulp bij opvoeden

Ondanks al je liefde, aandacht en inzet, valt opvoeden niet altijd mee. Je krijgt te maken met lastig of zorgelijk gedrag van je kind. Je hebt je eigen verwachtingen en oordelen en een (ex)partner met andere opvoed-ideeën. Of je kind raakt oude pijn van jou, waardoor jij heel emotioneel op het gedrag van je kind reageert. Soms kun je wel wat hulp bij het opvoeden gebruiken.

Snel, effectief en uniek

Bij SION vind je coaches die op een unieke manier met jou kijken naar de onderliggende oorzaak. Alle coaches werken met individuele Opvoedopstellingen. Deze methode gaat voorbij aan het ‘praten over’. Je gaat voelen, zien en aan den lijve ervaren wat er gebeurt tussen jou en je kind en /of andere gezinsleden. De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. Hierdoor weet je wat je kind nodig heeft en wat jij kunt doen als opvoeder.

Verandering begint bij de ouders

Een Opvoedopstelling wordt alleen door de ouder gedaan. Kinderen hoeven niet mee te komen en worden dus niet onnodig belast. Bij een Opvoedopstelling werken we, zoals we dat noemen, op de onderlaag. Als ouders in zichzelf tot een oplossing komen werkt dit door in het dagelijks leven en volgen kinderen als vanzelf. Een Opvoedopstelling zorgt voor een blijvende oplossing.

Een Opvoedopstelling geeft direct antwoord op je vraag over:

  • Opvoeding en ouderschap
  • Relatieproblemen en scheiding
  • Loyaliteitsconflicten
  • Samengestelde gezinnen
  • Pleegzorg en adoptie

Hoe werkt een Opvoedopstelling?

Een interactieve lezing of workshop bijwonen?

Zoek opvoedopsteller