Opvoedopstellingen

De unieke

Opvoedopstellingen© methode

© Ingeschreven in het merkenregister Boip onder nummer 1409648

Opvoedopstellingen

individueel

Verander zelf, verander je gezin. Je hebt het zelf in handen.

Opvoedopstellingen

bevrijdend

Bevrijd jezelf van lasten uit het verleden.

Opvoedopstellingen

diepgaand

Eenvoudig, blijvend resultaat boeken door de essentie te raken.

De opvoedopstelling

Een doorbraak in veel opvoedvraagstukken

Oorzaak of gevolg; onder- of bovenlaag?

Wat zien we eigenlijk als we naar gedrag van ouders en kinderen kijken? Zien we dan oorzaak of gevolg?
De psychologische processen die zich afspelen bij ouder en kind en die in hun gedrag zichtbaar worden, zijn een gevolg van onderliggende factoren en geen oorzaak. We noemen dit de ‘bovenlaag’. Zo kunnen we bij kinderen op de ‘bovenlaag’ het volgende gedrag zien: druk, of juist teruggetrokken gedrag, agressiviteit, onzekerheid, claimgedrag etc.

Bij ouders zien we bijvoorbeeld boosheid, macht, twijfel, geen grenzen kunnen aanhouden of onzekerheid.

Het zijn allemaal symptomen in de ‘bovenlaag’.

Als we bij ouders en kinderen alleen naar deze bovenlaag kijken en daar op werken, kan het zijn dat we water naar de zee dragen. Er is geen vruchtbare aarde waarop gebouwd kan worden. Iets haalt hen als het ware steeds ‘onderuit’.

In de opvoedopstelling wordt er gekeken naar waar er sprake is van gebondenheid van gezinsleden in het familiesysteem. Dit noemen we de systemische ‘onderlaag’. In deze ‘onderlaag’ kunnen familieleden door grote gebeurtenissen in het leven ‘verstrikt’ zijn geraakt: ouders en kinderen kunnen bijvoorbeeld onbedoeld lasten en patronen hebben overgenomen die fundamenteel niet bij hen behoren. Je blijft dan gebonden aan elkaar in plaats van verbonden. Dit kan soms al van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Een opvoedopstelling is een geheel nieuwe manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen. Een opvoedopstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van ouders en kinderen, de onderlinge relaties in het gezin en over andere opvoedkundige thema’s.

In een opvoedopstelling wordt individueel met één van de ouders gewerkt en vanuit het vraagstuk en de perceptie van die ouder.

De beleving van de ouder staat centraal, niet de waarheidsbevinding.

Het vraagstuk wordt door de ouder zelf ruimtelijk opgesteld met behulp van vloertegels. De ouder komt op de eigen tegel te staan. Zo staat deze letterlijk midden in zijn of haar eigen vraagstuk en verhaal. Soms verkent de ouder de plaatsen van andere personen in de opstelling.

Het zelf midden in je eigen verhaal staan met je familieleden om je heen geeft op een aantal lagen een directe en levendige ervaring. Het beeld, de fysieke gewaarwording, de gevoelens en emoties zeggen meer dan duizend woorden.

De informatie waarmee gewerkt wordt gaat voorbij het denken. Er wordt gewerkt in ‘het veld’ waar de informatie via het ‘innerlijk weten’ komt en voelbaar wordt. Er komt tevens informatie beschikbaar vanuit de familiegeschiedenis. Opvoedingsvraagstukken waarbij sprake is van een over-emotionele reactie bij de ouder, hebben vaak te maken met grote gebeurtenissen in de levensloop van de ouder zelf. Gedrag van een kind kan de emotie weer oproepen. Je komt dan als ouder op zo’n moment ‘wankel te staan’, je bent met je eigen proces bezig en daarmee minder beschikbaar voor je kind.

 

Wanneer het kind een behoorlijke rugzak heeft, kijken we met de ouder naar wat deze kan doen voor zijn kind.

Het doen van een opvoedopstelling zorgt voor een positieve doorbraak in de verhouding tussen ouder en kind en geeft concreet zicht op praktische oplossingen.  Zo kan duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school en in andere situaties.

Voor de ouder zelf wordt duidelijk waarom deze soms zo’n moeite heeft om bijvoorbeeld zijn grenzen aan te houden of bozer wordt dan passend is bij de situatie. Het gaat ook over congruentie; klopt datgene wat je zegt tegen je kind bij datgene wat je werkelijk voelt vanbinnen.

 

 

Over de methode

Als ondanks alle ouderlijke liefde, adviezen en tips en trucs een opvoedvraagstuk blijft bestaan, dan kan een opvoedopstelling een oplossing bieden!

Met behulp van deze individuele methodiek van de opvoedopstelling kijken we naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Er wordt individueel met een ouder gewerkt, zonder dat het kind of andere familieleden erbij hoeven te zijn. De ouder ervaart op een veel diepere laag, en aan den lijve, wat er gebeurt tussen zichzelf en het kind en/of andere gezinsleden. De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. We kijken naar de belasting die een ouder, onbewust, nog met zich meedraagt en van waaruit er triggers ontstaan. Uitgangspunt is dat ouders altijd de juiste ouders zijn voor hun kind.

Snel, effectief en uniek

Bij een Opvoedopstelling werken we, zoals we dat noemen, op de onderlaag. Als ouders in zichzelf tot een oplossing komen wordt opvoeden moeiteloos en volgen kinderen als vanzelf.  Kinderen worden niet onnodig of onterecht belast. Samen met de opvoedopsteller onderzoekt de ouder kort de vraag: waar worstel je mee, waar wil je verandering in brengen, wat is je verlangen? Vervolgens breng de ouder dit thema in een opstelling in beeld: letterlijk door voor elk gezinslid, inclusief zichzelf, een vloertegel te kiezen en deze een plek te geven in de ruimte. Hiermee druk je uit hoe ieder zich tot elkaar verhoudt.

Hierna wordt de ouder uitgenodigd om op de eigen plek te gaan staan. De ouder stapt letterlijk in de dynamiek van het gezin en ervaart hoe het daar is. Dit is vaak een krachtige en bijzondere ervaring. Ook kan de ervaren hoe het is voor je kind. Vaak blijkt het anders te zijn dan je dacht. De werkelijke oorzaak wordt gevonden en daarmee zorgt de Opvoedopstelling voor een blijvende oplossing.

Ontspannen

Ouders krijgen inzicht in hun vraagstuk op een diepere, (familie-) systemische laag. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. Spanning en emoties verdwijnen, de liefde gaat stromen.  Wat een cadeau voor de ouder zelf!
De veranderingen hebben een positief effect op het kind en andere gezinsleden. Zo wordt opvoeden weer ontspannen.

Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en reageert vanuit het eigen verhaal op de dynamiek in het gezin. Als ouder kun je dus alleen een eigen Opvoedopstelling doen. Wel kun je als partners als toeschouwer bij elkaars opstelling aanwezig zijn. Dit kan helpen om elkaar beter te begrijpen.

Reviews

Ervaringen van ouders

Super blij en dankbaar

Ik ben heeeeeel blij dat ik bij je ben geweest. Het is bijna niet te geloven hoe een relatief korte sessie met tapijtvormpjes mijn leven zo positief heeft kunnen beïnvloeden. De relatie met mijn beide bijna volwassen kinderen is nu goed. Naar mijn oudste zoon kan ik nu oprecht zeggen zonder verdriet “kind, doe je ding, het is goed “. Dat was de bedoeling van het verhaal. Ik ben je zeer dankbaar voor de geboden mogelijkheid en ben blij dat het zo goed heeft uitgepakt. Net als bij mijn man, 15 jaar geleden. Het verschaft me inzicht in de familiestructuren en dat geeft rust.

Ria

Mooi boek

Ik ben weer een stuk verder in je boek, en nog steeds en opnieuw ontroerd… Mooi verwoord, met aandacht en liefde wat uit je casuïstiek spreekt… Top! Ik ga me opgeven voor de kennismakingsmodule zodat ik ook met ouders op dit vlak aan de slag kan.

Suchita

Verbluffend eenvoudig

De sessies met een opvoedopstelling zijn verbluffend eenvoudig maar met een enorme diepgang en daardoor met een blijvend resultaat. Zo heb ik dat ergens gelezen en nu zelf ook ondergaan. Datgene waar we al heel lang tegenaan liepen in het gedrag van ons kind is als sneeuw voor de zon opgelost. Een eerlijk is eerlijk, ik had zelf iets te doen hier in. Het mooie is dat ik zelf een bevrijding voel van een last die ik al heel lang met me mee droeg. Zo’n sessie is dus een cadeau voor het hele gezin eigenlijk. dankjewel!

Astrid

Relatie met mijn (puber)dochters relaxter

Mijn relatie met mijn (puber)dochters is weer veel relaxter en meer ontspannen. Ik voel me veel sterker in mijn rol als ouder. Ik kan meer ‘laten’ en genieten. Het voelt minder zwaar. Minder onzeker. Ik ben gisteren met het Online programma begonnen en doe het deels voor mezelf maar ik zie ook heel veel mogelijkheden in mijn praktijk als kindercoach, Ik denk er serieus over om de jaaropleiding te gaan doen. Ik ben dankbaar dat onze wegen elkaar gekruist hebben!

Natascha

Vakopleiding

Ik heb Marianne als een warme, betrokken en bijzonder deskundige trainer ervaren. Er was direct veiligheid in de groep. Er was een goede afwisseling van demo’s die zij gaf en oefeningen waarin we zelf veel konden ervaren. Ze liet ons ook gerust wat ‘hoofdwerk’ doen en is duidelijk in de theoretische onderbouwing. Maar hoe ze dingen ‘wist’ is me nog een raadsel, ik ga voor de vakopleiding!

Peter

Minder 'moeten"

Ik merk aan mijzelf dat ik meer keuzes maak vanuit mijn gevoel en dat ik daar echt naar durf te luisteren. Hiervoor kon ik dit nog niet zo goed en was ik meer met het ‘verplichte/moeten’ stuk bezig.

Hanna

Ik sta stevig op mijn plek

Ik heb ontzettend veel geleerd (onbewust) van allerlei systemen binnen mijn familie/gezin. Maar het werkt ook door op mijn werk. Ik sta stevig op mijn plek en heb minder last van reacties van anderen.

Wouter

Beter op onze plek als ouders

Er is een vorm van meer lichtheid gaan ontstaan in onszelf en hoe we naar de dagelijkse dingen kijken die ons normaliter kunnen overweldigen op basis van onze eigen afkomst en alles wat wij daarin hebben meegedragen door de jaren heen. We voelen ons minder uit het veld geslagen als er zich een situatie voordoet.
We merken ook dat we beiden  veel meer onze ouderrol kunnen pakken. Dankjewel.

 

 

 

Ik was te beschermend

Mijn hulpvraag was de in mijn ogen, stroeve omgang met mijn oudste dochter (29-jaar oud). Direkt na de opstelling was voor mij duidelijk waarom mijn dochter op mij reageert zoals ze vanaf ongeveer 10-jarige leeftijd heeft gedaan. Ik ben naar haar toe te beschermend geweest en ze voelde zich door mijn gedrag verstikt. Ik heb mijn gedrag aangepast door bewuster te zijn van mijn relatie met haar en ik geef haar meer ruimte. Mijn man ziet van een afstandje dat onze relatie daardoor ontspannender wordt.

 

Beter laat dan nooit

Ik vind het wel heel jammer dat ik deze kennis niet 20 jaar eerder had, maar beter laat dan helemaal niet.

Voor mijn zusje gezorgd

Een belangrijk moment in de opstelling was dat je mij liet zien dat ik niet verantwoordelijk was voor het gedrag van mijn ouders en dat het voor mij als kind niet mogelijk was om voor ons gezin, en dan met name voor mijn 3 jaar jongere zusje, te zorgen. Ik heb met mijn zusje gesproken over het afstandelijke gedrag van onze moeder. Het lukte onze moeder eenvoudigweg niet om bij haar gevoel te komen. Mijn zusje beaamde dit. Ze overweegt om voor zichzelf een afspraak met jou in te plannen.

Plek man en vrouw

Mijn man zag in dat hij zijn mannelijke plaats in onze relatie mag innemen. Hij probeert nu op de juiste plek te staan (hij loopt rechts, zit rechts naast mij aan tafel in het ouderschap) en komt meer voor zichzelf op. Ik ben zo gewend om leiding te nemen, dat het voor mij nog wel enig werk vergt……

Minder vanuit eigen schade reageren

Tussen mijn vrouw en mij is er met de verandering van plek meer rust gekomen. Het is best even wennen bij het wandelen aan de andere kant te lopen en de nieuwe plekken aan tafel. De opbrengst van de opstelling doet zijn werk. We lijken elkaar op een diepere laag te begrijpen en aan te voelen en minder te hoeven reageren vanuit onze eigen schade.

Minder boze buien

We merken dat er iets meer rust lijkt te komen bij onze zoon. Er zijn minder boze buien, de boze buien zijn korter en doorgaans wat minder heftig. De afgelopen weken hebben zich situaties voorgedaan waarin ook hij sorry heeft kunnen zeggen vanuit zichzelf, iets dat niet eerder echt is voorgekomen. 

Tafelplekken aangepast

Na de sessie hebben wij de wijziging aan tafel gelijk doorgevoerd. Onze dochter hebben we mee kunnen nemen in ons plan die al thuis was. Bij het zitten op haar nieuwe plek gaf ze aan dat dat meteen goed voelde. Onze zoon kwam later thuis en zag ons zitten aan tafel. Zonder dat hij wist waar we over gesproken hadden waren zijn eerste woorden bij deze aanblik dat hij harmonie voelde. Zijn gezicht sprak boekdelen. Open gezicht, volle lach. Hij raakte ons. Meteen daarop volgend en beschouwend gaf hij aan: ‘dit is zo een (h)echt gezin!

 

' Nee' wordt nu wel geaccepteerd

Normaliter accepteert onze dochter geen ‘nee’. Maar na de sessie werd onze ‘nee’ beantwoord met een ‘oké’ van haar kant. Verder geen nieuwe vragen, ze was op tijd weer thuis voor de maaltijd. Prachtig deze verandering te zien, dat voelt dankbaar!

Reviews

Ervaringen van professionals

De juiste taal

In mijn werk liep ik regelmatig tegen het feit aan dat ik voor en met kinderen mocht werken maar dat “het” probleem niet van de kinderen was. Het ontbrak mij aan de juiste taal, de juiste snaar om met ouders in gesprek bij de diepere laag te komen zonder hen af te keuren of zo diep te raken dat de bedoeling niet begrepen werd. Het is een dunne lijn waar wij in de thuissituaties tegenop lopen en dit vraagt echt om de juiste taal te spreken, professioneel en gelijkwaardig, het pijnpunt bespreken zonder de ouder kwijt te raken. Nu weet ik dat precies.

Meer verdieping

Als gezinsbehandelaar gebruik ik de I.A.G.-methodiek als basis. Ik combineer dus diverse oplossingsgerichte en systemische methodieken. O.a. een tafelopstellingen met de methode Een Taal Erbij. Juist daarbij zocht ik meer verdiepeing

Ik koos voor deze vakopleiding omdat dit hierin samenkomt. Bovendien trof ik hier zeer ervaren systeemwerkers waardoor ik de kans kreeg me verder te ontwikkelen als jeugd en gezinsprofessional.

Overstijgend denken

Door de vakopleiding werd ik me bewuster  van eigen overtuigingen en normen, waardoor ik in mijn werk makkelijker overstijgend leerde denken. Het geeft me ook nu handvatten om bewuster te zijn van hoe mijn eigen overtuigingen/normen het hulpverleningsproces beïnvloeden.

Overdracht en tegenoverdracht

Ik ken geen methodiek die zo snel en zuiver overdracht en tegenoverdacht duidelijk maakt voor jezelf, en handvatten biedt om je valkuilen te doorbreken.

Onderliggende interactie snel duidelijk

Het blijkt een methodiek te zijn die onderliggende interactie boven tafel krijgt waar me dat bij andere methodieken niet lukt. Essentieel om een verandering tot stand te brengen in gezinshulpverleningsprocessen. Maar met name ook in de relatie hulpverlener/hulpvrager.

 

Ouder-kind team Amsterdam

Ik werk bij het ouder-kind team in Amsterdam.Ik gebruik deze methode standaard om de systemische en intergenerationele problematiek bij ouders naar boven te krijgen, wat vaak onderliggende oorzaken bij gedrag van kinderen grotendeels kan verklaren. Ouders ervaren de methode als fijn en zien het als een verdieping van hun eigen proces en het vergroot het metalliserend vermogen van de ouders.

Jeugdarts: minder medicaliseren

Ik werk als jeugdarts en merk hoe fijn het is als je merkt in een opstelling dat lastige lijkende vraagstukken zich door bewustwording in een harmonieuze wijze uitbalanceert en een gezin  in een rustiger vaarwater komt. En dit alles met eigenaarschap, zonder problematiseren, medicaliseren.

Empirisch bewezen

Inmiddels is wel empirisch bewezen dat deze methodiek echt helpt. Net als dit bijvoorbeeld ook bij EMDR het geval was, een nu regulier veel gebruikte methodiek. Er is inmiddels wereldwijd veel literatuur over transgenerationeel werken via familieopstellingen en er zijn ook diverse universitaire onderzoeken gedaan.

Onderscheid: Relatie-Ouderschap-Opvoedtaken

Voor mij als ervaren Integratieve kindercoach heb ik veel geleerd in de specifieke module over echtscheiding. Hoe ik ouders kan begeleieden om onderscheid te maken tussen hun beeiindigde relatie als partners en hun blijvende positie als ouders. Pas daarna kunnen we naar opvoeders-taken kijken.

Ervaren opstellers maken vertrouwen mogelijk

De jarenlange ervaring van de opleiders maakte dat wij op verschillende manieren de lesstof konden oefenen en toepassen. Hun eigen doorleefde processen, naast de kennis die beide opleiders hebben, maakte dat ik mij vertrouwd voelde om de intensieve processen in mijzelf, die echt gaan waar over het moet gaan, aan durfde te kijken.

Complexe casussen

Mooi om met jullie te kunnen delen dat ik met regelmatig ingezet wordt door de jeugdbescherming in complexe casussen.

De conclusie is voor de ouder/opvoedouder zelf zo helder dat zowel ik als de jeugdbeschermers dit niet verder hoeven uit te spreken. De jeugdbeschermers bellen mij specifiek voor dit individuele stuk van de ouder.

Dankbaar voor deze kennis en het zinvol kunnen bijdragen in het leven van velen.

Ik zet de opvoedopstelling in binnen de GGZ

Ik werk als SKJ geregistreerde jeugd-gezinsprofessional regelmatig met opvoedopstellingen binnen diverse casussen uit de GGZ. Vooral in casussen rondom scheiding, en verstoorde interactie, hechting tussen ouder en kind. Juist omdat er met weinig uren, zeer snel naar de kern bewogen wordt, maakt dat dit onmisbaar is.

Als het moervast zit in een gezin

In casussen waar het moervast ligt in een gezin krijg ik nu snel weer beweging omdat het onderbewuste deel geactiveerd wordt. Hierdoor voelen mensen zich snel veel lichter. Daarmee was het voor mij een van de meest doeltreffende trainingen van de afgelopen jaren.

Dat het werkt is vastgesteld

De methodiek van de opvoedopstelling, het transgenerationeel werken, valt onder een fenomenologische manier van werken; dat het fenomeen verschijnt en werkt wordt waargenomen en is vastgesteld in de afgelopen decennia, ook door diverse wetenschappers.  Maar hoe dat dn precies komt daar kan de wetenschap nog geen verklaring voor vinden.

Rijksrapport: Expertteam ouder¬verstoting/complexe omgangsproblematiek

In het Rijksrapport van het Expertteam ouder­verstoting/complexe omgangsproblematiek- Januari 2021 (zie pagina 74) staat dat:  via onderzoek is vast komen te staan dat, bijvoorbeeld in situaties van (vecht)scheidingen de oorzaak gelegen is in het herkomstgezin. Het is ook zichtbaar dat deze problema­tiek van generatie op generatie overgedragen kan worden……….
En daarna schrijft men: “En daar kunnen wij niet mee werken”.
Dit is waar de methodiek van de opvoedopstelling dan juist wel kan instappen!

Diagnose instrument voor Jeugdprofessional

De methode opvoedopstellingen is een aanvulling op mijn behandel- en diagnostische tools. Als diagnostisch middel doordat het zowel mijn kennis over oplossingsgerichte diagnostiek als handelingsgerichte diagnostiek combineert.
Anders gezegd: door een opstelling krijgt ik sneller en vollediger inzicht in de problematiek die door client en door de opvoeders in een systeem ervaren wordt op meerdere niveaus.
Er komen vanuit het DNA  systeem antwoorden die ik zonder de opvoedopstellingen niet gekregen had en die mij op unieke wijze toerusten in mijn hulpverlening.

Opvoedopstellingen

Jij als ouder:

N

wordt geraakt door het gedrag van je kind waardoor de emoties hoog oplopen

N

voelt je belemmerd in de relatie met je kind, maar je begrijpt niet waarom

N

voelt je overvraagd als opvoeder, te verantwoordelijk of overbezorgd

N

hebt moeite met grenzen stellen

N

kunt niet echt genieten van het ouderschap

Opvoedopstellingen

Je kind

N

reageert vaak extreem boos of angstig

N

claimt jou of je partner of bemoeit zich met jullie relatie

N

laat gedrag zien dat niet passend is in de ontwikkeling, bijvoorbeeld weer in bed plassen

N

heeft het gevoel er niet bij te horen of lijkt niet in het gezin te passen

N

heeft terugkerende conflicten of moeite met gezag

De opvoedopstelling, een oplossing voor vele specifieke vraagstukken zoals:

Onzichtbaar element

Relatieproblemen en echtscheiding

Relatieproblemen brengen spanning en heftige emoties met zich mee. Deze lijken alleen in de huidige situatie te spelen, maar komen vaak voort uit de familiegeschiedenis van ieder afzonderlijk. Ieder neemt in de relatie een eigen rugzak mee. Kinderen hebben last van de spanning tussen hun ouders en voelen zich er vaak verantwoordelijk voor. Dit kan leiden tot lichamelijke, psychische of gedragsproblemen.

In een individuele Opvoedopstelling ontdek je hoe je familiesysteem invloed heeft op je gedrag en emoties. Als je dit erkent, kan de communicatie met je (ex-)partner verbeteren, ook als deze zelf geen opstelling doet.

Ook als jullie gaan scheiden en de partnerrelatie niet langer bestaat, blijven jullie de ouders van jullie kind(eren). Samen blijven opvoeden is niet gemakkelijk maar wel mogelijk. Een individuele Opvoedopstelling kan helpen bij  het afronden van de relatie, waarna er ruimte komt om het gezamenlijke ouderschap vorm te geven.

Zie onze nieuwe vorm van begeleiden: Het maken van een echtscheidingskaart.

Samengestelde gezinnen en loyaliteitsconflicten

Een samengesteld gezin kan behoorlijk complex zijn: partners en ex-partners, ouders en stiefouders, kinderen en stiefkinderen, broertjes en zusjes en ook nog halfbroertjes en -zusjes. Het is verwarrend, ieder is op zoek naar zijn/haar plek en rol in het gezin. Door middel van een individuele Opvoedopstelling ontdek je als (stief-)ouder wat de plek is van ieder, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe je een loyaliteitsconflict kunt voorkomen.

Pleegzorg en adoptie

Adoptie- en pleegkinderen hebben adoptie- en pleegouders en daarnaast hun (al dan niet bekende) biologische ouders. Het is belangrijk dat de biologische ouders erkend worden, zodat het kind geen loyaliteitsprobleem krijgt. Een individuele Opvoedopstelling kan ieders plaats duidelijk maken.

Herken je je in bovengenoemde situatie en ben je benieuwd wat onze opvoedopstellers voor jou kunnen betekenen?