Opvoedopstellingen

De unieke

Opvoedopstellingen© methode

© Ingeschreven in het merkenregister Boip onder nummer 1409648

Opvoedopstellingen

individueel

Verander zelf, verander je gezin. Je hebt het zelf in handen.

Opvoedopstellingen

bevrijdend

Bevrijd jezelf van lasten uit het verleden.

Opvoedopstellingen

diepgaand

Eenvoudig, blijvend resultaat boeken door de essentie te raken.

Over de methode

Een doorbraak in veel opvoedvraagstukken

Als ondanks alle ouderlijke liefde, adviezen en tips en trucs een opvoedvraagstuk blijft bestaan, dan kan een opvoedopstelling een oplossing bieden!

Met behulp van deze individuele methodiek van de opvoedopstelling kijken we naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Er wordt individueel met een ouder gewerkt, zonder dat het kind of andere familieleden erbij hoeven te zijn. De ouder ervaart op een veel diepere laag, en aan den lijve, wat er gebeurt tussen zichzelf en het kind en/of andere gezinsleden. De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. We kijken naar de belasting die een ouder, onbewust, nog met zich meedraagt en van waaruit er triggers ontstaan. Uitgangspunt is dat ouders altijd de juiste ouders zijn voor hun kind.

Snel, effectief en uniek

Bij een Opvoedopstelling werken we, zoals we dat noemen, op de onderlaag. Als ouders in zichzelf tot een oplossing komen wordt opvoeden moeiteloos en volgen kinderen als vanzelf.  Kinderen worden niet onnodig of onterecht belast. Samen met de opvoedopsteller onderzoekt de ouder kort de vraag: waar worstel je mee, waar wil je verandering in brengen, wat is je verlangen? Vervolgens breng de ouder dit thema in een opstelling in beeld: letterlijk door voor elk gezinslid, inclusief zichzelf, een vloertegel te kiezen en deze een plek te geven in de ruimte. Hiermee druk je uit hoe ieder zich tot elkaar verhoudt.

Hierna wordt de ouder uitgenodigd om op de eigen plek te gaan staan. De ouder stapt letterlijk in de dynamiek van het gezin en ervaart hoe het daar is. Dit is vaak een krachtige en bijzondere ervaring. Ook kan de ervaren hoe het is voor je kind. Vaak blijkt het anders te zijn dan je dacht. De werkelijke oorzaak wordt gevonden en daarmee zorgt de Opvoedopstelling voor een blijvende oplossing.

Ontspannen

Ouders krijgen inzicht in hun vraagstuk op een diepere, (familie-) systemische laag. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. Spanning en emoties verdwijnen, de liefde gaat stromen.  Wat een cadeau voor de ouder zelf!
De veranderingen hebben een positief effect op het kind en andere gezinsleden. Zo wordt opvoeden weer ontspannen.

Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en reageert vanuit het eigen verhaal op de dynamiek in het gezin. Als ouder kun je dus alleen een eigen Opvoedopstelling doen. Wel kun je als partners als toeschouwer bij elkaars opstelling aanwezig zijn. Dit kan helpen om elkaar beter te begrijpen.

Opvoedopstellingen

Jij als ouder:

N

wordt geraakt door het gedrag van je kind waardoor de emoties hoog oplopen

N

voelt je belemmerd in de relatie met je kind, maar je begrijpt niet waarom

N

voelt je overvraagd als opvoeder, te verantwoordelijk of overbezorgd

N

hebt moeite met grenzen stellen

N

kunt niet echt genieten van het ouderschap

Opvoedopstellingen

Je kind

N

reageert vaak extreem boos of angstig

N

claimt jou of je partner of bemoeit zich met jullie relatie

N

laat gedrag zien dat niet passend is in de ontwikkeling, bijvoorbeeld weer in bed plassen

N

heeft het gevoel er niet bij te horen of lijkt niet in het gezin te passen

N

heeft terugkerende conflicten of moeite met gezag

De opvoedopstelling, een oplossing voor vele specifieke vraagstukken zoals:

Onzichtbaar element

Relatieproblemen en echtscheiding

Relatieproblemen brengen spanning en heftige emoties met zich mee. Deze lijken alleen in de huidige situatie te spelen, maar komen vaak voort uit de familiegeschiedenis van ieder afzonderlijk. Ieder neemt in de relatie een eigen rugzak mee. Kinderen hebben last van de spanning tussen hun ouders en voelen zich er vaak verantwoordelijk voor. Dit kan leiden tot lichamelijke, psychische of gedragsproblemen.

In een individuele Opvoedopstelling ontdek je hoe je familiesysteem invloed heeft op je gedrag en emoties. Als je dit erkent, kan de communicatie met je (ex-)partner verbeteren, ook als deze zelf geen opstelling doet.

Ook als jullie gaan scheiden en de partnerrelatie niet langer bestaat, blijven jullie de ouders van jullie kind(eren). Samen blijven opvoeden is niet gemakkelijk maar wel mogelijk. Een individuele Opvoedopstelling kan helpen bij  het afronden van de relatie, waarna er ruimte komt om het gezamenlijke ouderschap vorm te geven.

Samengestelde gezinnen en loyaliteitsconflicten

Een samengesteld gezin kan behoorlijk complex zijn: partners en ex-partners, ouders en stiefouders, kinderen en stiefkinderen, broertjes en zusjes en ook nog halfbroertjes en -zusjes. Het is verwarrend, ieder is op zoek naar zijn/haar plek en rol in het gezin. Door middel van een individuele Opvoedopstelling ontdek je als (stief-)ouder wat de plek is van ieder, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe je een loyaliteitsconflict kunt voorkomen.

Pleegzorg en adoptie

Adoptie- en pleegkinderen hebben adoptie- en pleegouders en daarnaast hun (al dan niet bekende) biologische ouders. Het is belangrijk dat de biologische ouders erkend worden, zodat het kind geen loyaliteitsprobleem krijgt. Een individuele Opvoedopstelling kan ieders plaats duidelijk maken.

Herken je je in bovengenoemde situatie en ben je benieuwd wat onze opvoedopstellers voor jou kunnen betekenen?