Opvoedopstellingen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving en afmelding voor alle aangeboden trainingen
Mocht een training niet doorgaan vanwege een nieuwe corona situatie dan wordt het deelname bedrag volledig retour gestort.

De trainers nemen de verantwoordelijkheid om de training te verzorgen. Bij ziekte of andere privé omstandigheden zullen zij een nieuwe datum plannen zodat je alsnog kunt deelnemen. Het deelname bedrag wordt retour gestort wanneer de nieuwe datum je niet past.

Jij neemt de verantwoordelijkheid voor je aanmelding, die zodra deze bij ons binnen is als definitief gezien wordt en zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt gaan wij contracten aan met de lokatie etc.. Jij draagt zorg voor de volledige betaling. Je neemt je verantwoordelijkheid voor afmelding vanwege zaken die in jouw leven aan de orde zijn zoals  door bijvoorbeeld een te drukke agenda, ziekte, overlijden in de privé kring of andere privé omstandigheden. Dit hoort bij jou. Je mag vervanging regelen. Het deelname bedrag wordt niet terug gestort.

Helen (van de administratie) kan gevraagd worden om iemand van de wachtlijst te plaatsen. We proberen dat natuurlijk wel altijd voor je maar het behoort niet tot onze verantwoordelijkheid.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de gegeven training dan kunt u deze klacht per email indienen bij het secretariaat:

U zult binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van ontvangst per email van ons ontvangen.

Afhandeling

Binnen 3 weken, na indiening, zult u een inhoudelijke reactie van ons ontvangen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is uiteraard afhankelijk van de inhoud van het type klacht.

  1. U kunt in de gelegenheid gesteld worden om (delen) van de training in te halen. Een nieuwe datum zal worden voorgesteld. In principe voor de eerstvolgende Module.
  2. U kunt een tegemoetkoming in de gemaakte kosten verwachten.
  3. In alle openheid te bespreken andere opties.

 

We gaan er van uit dat we in alle gevallen, in gezamenlijk overleg, een goede oplossing zullen vinden.

 

AVG-privacy beleid

Wij zullen uw gegevens alleen voor intern beleid gebruiken en nooit aan derden doorgeven of door verkopen.
U ontvangt van ons af en toe een mailbericht met update over de traingingsdata of een informatief blog.
Daarnaast alleen informatie over andere activiteiten van ons die speciaal voor u van belang kunnen zijn.
Wij benaderen u alleen via ons mailingsysteem Active Campain en mogelijk via een facebook advertentie.
Wij gebruiken facebook pixel om uw gegevens te kunnen noteren hiertoe.