Opvoedopstellingen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving en afmelding voor alle aangeboden trainingen

 

Een training gaat door bij het minimum aantal deelnemers. Wij gaan dan onze verplichting aan ten aanzien van de lokatie etc.
Je inschrijving zal daarom als definitief beschouwd worden.

Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan heb je de keuze om aan een volgende datum mee te doen of je ontvangt het door jouw betaalde bedrag volledig retour.

Afmelding

De trainer neemt de verantwoordelijkheid om de training te verzorgen. Bij ziekte of andere privé omstandigheden zal de trainer daar de verantwoordelijkheid voor nemen en zal een nieuwe datum gepland worden zodat je alsnog kunt deelnemen. Mocht de nieuwe datum je niet passen dan zal het deelnamebedrag volledig retour worden gestort.

Jij neemt de verantwoordelijkheid voor je aanmelding, die zodra deze bij ons binnen is als definitief gezien wordt want zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt gaan wij contracten aan met de lokatie etc.. Jij draagt zorg voor de volledige betaling. Je neemt je verantwoordelijkheid voor afmelding vanwege zaken die in jouw leven aan de orde zijn zoals  door bijvoorbeeld een te drukke agenda, ziekte, overlijden in de privé kring of andere privé omstandigheden. Dit hoort bij jou.
a. Je mag vervanging regelen voor de door jou ingeschreven data.

  • Bij afmelding binnen 4 weken voor de aanvangsdatum zijn 50% van de kosten verschuldigd.
  • Bij afmelding 3 weken voor de aanvangsdatum zijn alle kosten verschuldigd.

De opleidingscoordinator Mariska Heerkens secretariaat@opvoedopstellingen.nl kan gevraagd worden om iemand van de wachtlijst te plaatsen. We proberen dat graag maar het lukt niet altijd. Het behoort niet tot onze verantwoordelijkheid.

Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben ten aanzien van de gegeven training dan kun je deze klacht per email indienen bij het secretariaat: secretariaat@opvoedopstellingen.nl

Je zult binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van ontvangst per email van ons ontvangen.

Afhandeling

Binnen 3 weken, na indiening, zal je een inhoudelijke reactie van ons ontvangen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is uiteraard afhankelijk van de inhoud van het type klacht.

  1. Je kunt in de gelegenheid gesteld worden om (delen) van de training in te halen. Een nieuwe datum zal worden voorgesteld.
  2. Je kunt een tegemoetkoming in de gemaakte kosten verwachten.
  3. In alle openheid te bespreken andere opties.

 

We gaan er van uit dat we in alle gevallen, in gezamenlijk overleg, een goede oplossing zullen vinden.

 

AVG-privacy beleid

Wij zullen uw gegevens alleen voor intern beleid gebruiken en nooit aan derden doorgeven of door verkopen.
U ontvangt van ons af en toe een mailbericht met update over de trainingsdata of een informatief blog.
Daarnaast alleen informatie over andere activiteiten van ons die speciaal voor u van belang kunnen zijn.
Wij benaderen u alleen via ons mailingsysteem ActiveCampaign en mogelijk via een facebook advertentie.
Wij gebruiken facebook pixel om uw gegevens te kunnen noteren hiertoe.