Opvoedopstellingen

Reviews

Ervaringen van professionals

De juiste taal

In mijn werk liep ik regelmatig tegen het feit aan dat ik voor en met kinderen mocht werken maar dat “het” probleem niet van de kinderen was. Het ontbrak mij aan de juiste taal, de juiste snaar om met ouders in gesprek bij de diepere laag te komen zonder hen af te keuren of zo diep te raken dat de bedoeling niet begrepen werd. Het is een dunne lijn waar wij in de thuissituaties tegenop lopen en dit vraagt echt om de juiste taal te spreken, professioneel en gelijkwaardig, het pijnpunt bespreken zonder de ouder kwijt te raken.

Meer verdieping

Als gezinsbehandelaar gebruik ik de I.A.G.-methodiek als basis. Ik combineer dus diverse oplossingsgerichte en systemische methodieken. O.a. een tafelopstellingen met de methode Een Taal Erbij. Juist daarbij zocht ik meer verdiepeing

Ik koos voor deze vakopleiding omdat dit hierin samenkomt. Bovendien trof ik hier zeer ervaren systeemwerkers waardoor ik de kans kreeg me verder te ontwikkelen als jeugd en gezinsprofessional.

Overstijgend denken

Door de vakopleiding werd ik me bewuster  van eigen overtuigingen en normen, waardoor ik in mijn werk makkelijker overstijgend leerde denken. Het geeft me ook nu handvatten om bewuster te zijn van hoe mijn eigen overtuigingen/normen het hulpverleningsproces beïnvloeden.

Overdracht en tegenoverdracht

Ik ken geen methodiek die zo snel en zuiver overdracht en tegenoverdacht duidelijk maakt voor jezelf, en handvatten biedt om je valkuilen te doorbreken.

Onderliggende interactie snel duidelijk

Het blijkt een methodiek te zijn die onderliggende interactie boven tafel krijgt waar me dat bij andere methodieken niet lukt. Essentieel om een verandering tot stand te brengen in gezinshulpverleningsprocessen. Maar met name ook in de relatie hulpverlener/hulpvrager.

 

Ouder-kind team Amsterdam

Ik werk bij het ouder-kind team in Amsterdam.Ik gebruik deze methode standaard om de systemische en intergenerationele problematiek bij ouders naar boven te krijgen, wat vaak onderliggende oorzaken bij gedrag van kinderen grotendeels kan verklaren. Ouders ervaren de methode als fijn en zien het als een verdieping van hun eigen proces en het vergroot het metalliserend vermogen van de ouders.

Jeugdarts: minder medicaliseren

Ik werk als jeugdarts en merk hoe fijn het is als je merkt in een opstelling dat lastige lijkende vraagstukken zich door bewustwording in een harmonieuze wijze uitbalanceert en een gezin  in een rustiger vaarwater komt. En dit alles met eigenaarschap, zonder problematiseren, medicaliseren.

Empirisch bewezen

Inmiddels is wel empirisch bewezen dat deze methodiek echt helpt. Net als dit bijvoorbeeld ook bij EMDR het geval was, een nu regulier veel gebruikte methodiek. Er is inmiddels wereldwijd veel literatuur over transgenerationeel werken via familieopstellingen en er zijn ook diverse universitaire onderzoeken gedaan.

Onderscheid: Relatie-Ouderschap-Opvoedtaken

Voor mij als ervaren Integratieve kindercoach heb ik veel geleerd in de specifieke module over echtscheiding. Hoe ik ouders kan begeleieden om onderscheid te maken tussen hun beeiindigde relatie als partners en hun blijvende positie als ouders. Pas daarna kunnen we naar opvoeders-taken kijken.

Ervaren opstellers maken vertrouwen mogelijk

De jarenlange ervaring van de opleiders maakte dat wij op verschillende manieren de lesstof konden oefenen en toepassen. Hun eigen doorleefde processen, naast de kennis die beide opleiders hebben, maakte dat ik mij vertrouwd voelde om de intensieve processen in mijzelf, die echt gaan waar over het moet gaan, aan durfde te kijken.

Complexe casussen

Mooi om met jullie te kunnen delen dat ik met regelmatig ingezet wordt door de jeugdbescherming in complexe casussen.

De conclusie is voor de ouder/opvoedouder zelf zo helder dat zowel ik als de jeugdbeschermers dit niet verder hoeven uit te spreken. De jeugdbeschermers bellen mij specifiek voor dit individuele stuk van de ouder.

Dankbaar voor deze kennis en het zinvol kunnen bijdragen in het leven van velen.

Ik zet de opvoedopstelling in binnen de GGZ

Ik werk als SKJ geregistreerde jeugd-gezinsprofessional regelmatig met opvoedopstellingen binnen diverse casussen uit de GGZ. Vooral in casussen rondom scheiding, en verstoorde interactie, hechting tussen ouder en kind. Juist omdat er met weinig uren, zeer snel naar de kern bewogen wordt, maakt dat dit onmisbaar is.

Als het moervast zit in een gezin

In casussen waar het moervast ligt in een gezin krijg ik nu snel weer beweging omdat het onderbewuste deel geactiveerd wordt. Hierdoor voelen mensen zich snel veel lichter. Daarmee was het voor mij een van de meest doeltreffende trainingen van de afgelopen jaren.

Dat het werkt is vastgesteld

De methodiek van de opvoedopstelling, het transgenerationeel werken, valt onder een fenomenologische manier van werken; dat het fenomeen verschijnt en werkt wordt waargenomen en is vastgesteld in de afgelopen decennia, ook door diverse wetenschappers.  Maar hoe dat dn precies komt daar kan de wetenschap nog geen verklaring voor vinden.

Rijksrapport: Expertteam ouder¬verstoting/complexe omgangsproblematiek

In het Rijksrapport van het Expertteam ouder­verstoting/complexe omgangsproblematiek- Januari 2021 (zie pagina 74) staat dat:  via onderzoek is vast komen te staan dat, bijvoorbeeld in situaties van (vecht)scheidingen de oorzaak gelegen is in het herkomstgezin. Het is ook zichtbaar dat deze problema­tiek van generatie op generatie overgedragen kan worden……….
En daarna schrijft men: “En daar kunnen wij niet mee werken”.
Dit is waar de methodiek van de opvoedopstelling dan juist wel kan instappen!

Diagnose instrument voor Jeugdprofessional

De methode opvoedopstellingen is een aanvulling op mijn behandel- en diagnostische tools. Als diagnostisch middel doordat het zowel mijn kennis over oplossingsgerichte diagnostiek als handelingsgerichte diagnostiek combineert.
Anders gezegd: door een opstelling krijgt ik sneller en vollediger inzicht in de problematiek die door client en door de opvoeders in een systeem ervaren wordt op meerdere niveaus.
Er komen vanuit het DNA  systeem antwoorden die ik zonder de opvoedopstellingen niet gekregen had en die mij op unieke wijze toerusten in mijn hulpverlening.

Training Individuele Opvoedopstellingen

2 dagen

Zoek je  als professional naar een mogelijkheid om met een ouder een definitieve oplossing te vinden voor opvoedvraagstukken? Dan is deze training voor jou een goed begin.
Ervaar hoe je individueel kunt opstellen en systemisch kunt kijken naar de onderliggende dynamieken in een gezin met behulp van de unieke methodiek van de individuele opvoedopstelling.

 SKJ geaccrediteerd

Vakopleiding tot
Individueel Opvoedopsteller

13 dagen

In deze vakopleiding leer je het vak van Individuele opvoedopsteller en alles wat daarbij komt kijken. De opvoedopstelling is een unieke methodiek: individueel en met behulp van vloertegels. Zo kun je direct met een ouder aan de slag, een afspraak plannen en tot een voor de ouder bevrijdend resultaat komen. En als gevolg zie je spiegelgedrag van kinderen veranderen.

 

Voor ervaren opstellers: Individuele opstellingen met behulp van vloertegels.

6 dagen

Een korte intensive, 6 dagen verspreid over 3, 4 maanden, om alle kneepjes van het indvidueel opstellen met behulp van vloertegels te leren kennen.
Daarnaast is de specifieke Hier en Nu filosofie een belangrijk uitganspunt. De kracht van het aan den lijve ervaren door de vraagsteller en de werkelijke vraag, het verlangen in het hier en nu.

Marianne Langemeijer:” Ik deel graag mijn 20 jaar ervaring met je!” Het is fantastisch om individueel met een client te kunnen werken; door zijn eenvoud precies to the point en heel diepgaand.”

 SKJ geaccrediteerd

Supervisiedagen

1 dag

Supervisiedagen zijn voor professionals die één of meerdere trainingen hebben gevolgd bij Marianne Langemeijer en de opvoedopstelling in de praktijk uitvoeren.

Supervisiedagen vinden plaats in de praktijk van Marianne in Nijkerkerveen. Er wordt gewerkt met een kleine groep van maximaal 6 personen. De inhoud wordt afgestemd op de leervragen van de deelnemers en er wordt vooral veel geoefend.

 

Incompany training

op maat, meestal 2 dagen

Voor organisaties kunnen we op maat een of meerdere trainingsdagen samenstellen.
Wijkteams, pleegzorg, ambulante hulpverleners, gezinsbehandelaren, gezinscoaches, gedragswetenschappers,
Intensieve Pedagogische Thuishulp, OKT teams, Opvoedondersteuning etc.

Tijdens deze dagen zal men kennismaken met wat familiesystemisch werk, de opvoedopstelling, voor de hulpverlening aan gezinnen kan betekenen.
Omdat deze methodiek individueel kan worden uitgevoerd met 1 ouder past dit binnen ieder traject.

 

Bijscholingsdagen/themadagen

1 dag

10 oktober Themadag: Echtscheiding

Themadagen zijn voor professionals die één of meerdere trainingen hebben gevolgd bij Marianne Langemeijer en de opvoedopstelling in de praktijk uitvoeren.

 

 

Ons aanbod

 

Trainingen voor professionals

Lokatie  Hoevelaken

SKJ geaccrediteerd

Wil jij direct kunnen werken met de ouders en hen ‘moeiteloos opvoeden’ gunnen?

Kinderen vrij houden van onterechte therapie?

Deze opleiding geeft je als coach/therapeut toegang tot een van de meest innovatie, efficiente en
fascinerende therapeutische methodes van de eenentwintigste eeuw.

 

 

Hardnekkige (gedrags-)problematiek in een familie is vaak transgenerationeel te herleiden

In een recent Rijksrapport is na onderzoek geconcludeerd dat veel opvoedingsproblematiek ontstaat door belastingen met triggers die van generatie op generatie worden doorgegeven.
Via de methodiek van de opvoedopstelling kunnen we transgenerationeel werken en komen we bij de originele triggers en gebeurtenissen uit. Hierdoor ontstaat er rust bij de ouder. Voor kinderen biedt dit een vruchtbare grond om in op te groeien. Je geliefd voelen, gezien worden en erbij horen zijn basis voorwaarden  voor stabiliteit in een gezin.

 

5 familie-systemische onderliggende dynamieken

Via de methodiek van de Individuele opvoedopstelling kijken we naar onderliggende factoren in de 5 dynamieken die in ieder familiesysteem aanwezig zijn en een cruciale rol spelen; zo kijken we naar de geeigende plekken van ouders en kinderen. Hoort iedereen erbij of is er sprake van uitsluiting? Draagt iedereen wel zijn eigen rugzak of voelt een kind zich geroepen om bijvoorbeeld een ouder emotioneel te ondersteunen? Het te grote kind in een gezin dat zaken bepaalt en de ouder zich onmachtig voelt? Of wil een ouder de levensrugzak van het kind overnemen en alles voorkomen? De te grote ouder die als het ware zijn kind niet kan loslaten? Wie is de gevende partij en wie de ontvangende, het kind of de ouder? En, is er balans in geven on ontvangen tussen de partners en daarmee een basis in het ouderschap?

Op een dieper liggende laag zien we dat binnen deze dynamieken veel vergissingen zijn en ouder en/of kind van hun plek af raken, ongewild en ongewenst. We zien dit terug in het gedrag bij zowel ouder als kind.

 

Voorbij ‘praten over’

De relatie ouder-kind komt onder druk te staan. Dit zijn onbewuste processen waar we niet bij kunnen komen door erover te praten. ‘Verhalen over’ helpen ons niet verder, dat is de de bovenlaag met zijn gevolgen. We moeten verder kijken om te zien waar de emoties hun oorsprong vinden in de historie van de ouder; waar herhaalt de geschiedenis zich?

 

Curatief en preventief

De methodiek kan zowel preventief als cruatief worden ingezet en grote veranderingen teweeg brengen in specifieke situaties rondom echtscheiding, ouderverstoting, in pleeg- , samengestelde gezinnen, bij adoptievraagstukken.

Volg de 2 daagse training individuele opvoedopstelling (of stap meteen in de vakopleiding), voorbij ‘praten over’ naar de dieper liggende dynamieken tussen gezinsleden.

 

 

 

Klik op de afbeelding hieronder om het interview met Marianne Langemeijer te beluisteren.

 

 

Opvoedopstellingen

Professionals

Boeken voor professionals

We hebben een aantal interessante boeken voor jou als professional op het gebied van opvoeding, kinderen, onderwijs, coaching en specifieke onderwerpen op een rijtje gezet. Ook vind je hier verplichte lectuur, indien accreditatie gewenst.

Opvoedopstellingen

Professionals

Lid worden als Opvoedopsteller?

Als opvoedopsteller kun je vermeld worden op deze website die landelijke zichtbaarheid heeft en veel informatie biedt aan zowel ouders als professionals. Jouw praktijk kan direct door ouders gevonden worden met een link naar je website.