Volgens de cijfers van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) hebben relatief veel ouders vragen of zorgen over luisteren en gehoorzamen, driftbuien, woede en agressie, zindelijkheid, slapen en voeding. De meest genoemde onderwerpen met betrekking tot de opvoeding waren regels en grenzen stellen, en straffen en belonen.

Wat als jij hier nu en direct iemand zou kunnen vinden die met jou binnen 1 sessie naar de oorzaak van jouw vraagstuk hieromtrent kan kijken? En zonder dat je op een lange wachtlijst hoeft te staan.

Dit kan!

De wezenlijke veiligheid, het stellen van grenzen, die je als ouder je kind kunt bieden, komt voort uit je Zijn, niet uit je handelen. Zodra je een congruent voorbeeld bent, je leeft het vóór, blijken belonen en straffen niet nodig te zijn.

Onze patronen kunnen zijn ontstaan vanuit (familiaire) belasting. Dit heeft zijn uitwerking op de relatie van de ouder met zijn kind. Soms ben je onbewust nog met zaken uit het verleden bezig en bent daardoor niet wezenlijk beschikbaar als opvoeder in het hier en nu. Je wil zaken vermijden uit je eigen opvoeding, je kind iets anders bieden dan jou is overkomen. Werd jij gezien, gesteund, geliefd in wie je was? Voelde je je erbij horen?

Er bestaat een diepe wens bij ouders om te leven in het nu en vanuit gegeven talenten: zijn wie je bent. Onze methodiek; de opvoedopstelling sluit hierbij aan: die biedt een bevrijding aan zowel ouder als kind.

We hoeven geen supermens of perfecte opvoeder te worden. Het gaat om de kwaliteit van het Zijn die zo belangrijk is. Als je als ouder op je stroom leeft met je talenten, is dat voelbaar voor kinderen. En ook als je daar nog niet bent, maar wel duidelijk laat merken dat je de volle verantwoording neemt voor jouw processen, ben je een duidelijk voorbeeld voor je kind. Zo laat je een kind zien hoe je omgaat met, soms lastige, levensprocessen.

En jij geeft dan ook als vanzelf je grenzen aan; jouw ‘Ja’ is een echte ‘Ja’ en jouw ‘Nee’, is een echte ‘Nee’.

Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er met een moeder, van binnen, als haar kind van slag raakt in een drukke supermarkt? Krijgt ze haast en wil ze zo snel mogelijk haar boodschappenlijstje afwerken? Maakt zij zich zorgen over hoe haar kind zich straks misschien zal gaan gedragen? Of neemt ze zelf, in alle rust en stabiliteit, de leiding? Kan haar kind haar innerlijke autoriteit zien? Als haar kind (nog) niet kan omgaan met zo veel prikkels, kan zij de rots in de branding zijn? Neemt zij leiding over zichzelf, dan zal het kind háár volgen.

Een ander voorbeeld: Zo werd ik eens gebeld door een vader die zei: “Ik kan toch zo ontzettend boos worden op mijn zoontje van drie jaar. Ik weet dat dit niets te maken heeft met mijn zoon, maar dat het veel meer iets met mij te maken heeft. Ik begrijp niet wat er precies in mij gebeurt waardoor ik zo geraakt word. Kan ik een afspraak maken?” Met deze gemotiveerde vader was het fantastisch werken en de opvoedopstelling heeft binnen één sessie voor een doorbraak gezorgd. De vraag was zo rijp en dan ligt de oplossing voor het ‘oprapen’.

Wat is dat dan, ‘wezenlijk beschikbaar zijn’?

De kortste omschrijving is: volledig congruent zijn op alle lagen in je zijn; wat je van binnen voelt, wat je denkt en wat je zegt vallen dan samen.
In een sessie met een opvoedopstelling werkt de ouder aan de eigen pijnpunten die getriggerd worden door hun kinderen en de gezinssituatie. Als de ouder weer volledig zichzelf kan zijn, dan is opvoeden een ontspannen en natuurlijk gebeuren; de ouder is een vanzelfsprekend voorbeeld.

Er zijn vele maatschappelijke normen en eisen die aan ouders en kinderen gesteld worden en die prachtig lijken. Maar als je als ouder een minder sterke of wat wankele innerlijke referentie hebt op bepaalde punten, vanwege eigen oude wonden, dan kunnen deze goed bedoelde normen je aardig van je stuk brengen. Dan wordt opvoeden meer leven van buiten naar binnen, een voldoen aan wat de buitenwereld van je verwacht. Een opvoedopstelling zorgt ervoor dat je als ouder weer van binnen naar buiten gaat leven; je leeft wie je bent. Kinderen volgen je dan als vanzelf, want ze zien jou en ze zien jouw kracht, je bent dan een duidelijke leider.  Een ja is dan een echte ja en een nee is een echte nee. Je bent als ouder dan volledig congruent. Je voelt, zegt en doet op alle lagen hetzelfde en bent eenduidig.