De kracht van de individuele opstelling met behulp van vloertegels

Wat is de kracht van deze manier van individueel opstellen? De eerste reactie en vraag is meestal: “Hoe kun je nu opstellen met vloertegels, hoe kom je aan informatie als er geen representanten staan? Die tegels praten toch niet terug? Een volkomen begrijpelijke reactie. Het is ook zo anders als je de werkwijze in groepen met representanten hebt gezien en ervaren.

Nu ben ik een van de opstellers van het eerst uur, zo rond 1998 begonnen. We waren allemaal pioneers, keken bij elkaar en waren her en der representant. Zelf ben ik opgeleid als NLP Master en therapeut en opende mijn praktijk voor ouders vanuit deze achtergrond. Natuurlijk kon ik mijn systemisch oor niet meer uitzetten en bij client nummer een had ik dan ook ineens 2 vellen papier van mijn blocknote in handen met de uitnodiging aan de ouder/client: “Kun je me eens laten zien hoe jullie staan ten opzichte van elkaar?”. En van hieruit ontstond er als vanzelf een opstelling. Binnen anderhalf uur was de sessie afgerond en het vraagstuk helder en ook opgelost. Dat dit zo was bleek uit de feedback na een week, ik was zelf in eerste instantie ‘flabbergasted’.

En sindsdien doe ik niets anders meer en heeft de methodiek zich verfijnt. Ik werd steeds gevoeliger voor het veld en heb ‘weet’ van iedereen die er is’. De client weet dit ook tot op de millimeter zou ik zeggen. Als iets of iemand verschuift dan voelen ze deze verandering direct en aan den lijve. Dat maakt het zo puur en precies afgestemd op waar de client ‘uithangt’, zo zeg ik altijd. En dat laatste maakt de individuele opstelling ook zo krachtig. De client staat zelf in het veld, in zijn eigen innerlijk beeld. Veranderingen vinden tot op cel niveau plaats. En dat is juist zo cruciaal, zeker bij trauma’s.

Het vraagt van de begeleider natuurlijk een ontwikkeling om je heel precies te leren afstemmen en het vraagt daarnaast om techniek en kennis om een client geassocieerd in het hier en nu te houden voorbij alle verhalen en waarnemingsvragen te kunnen stellen zoals:

Wat is hier? Wat ervaar je? Wie zie je wel, wie minder of niet? Ontbreekt hier nog iemand? Waar is je focus op gericht, intern of naar…? Wie maakt contact met wie? Is er beweging voelbaar?

Deze werkwijze is precies afgestemd op de cliënt en zijn vraag van nu. Verstrikkingen, ik noem het liever vergissingen in de dynamieken worden direct zichtbaar. Op het moment dat iemand zijn innerlijk beeld neerlegt zou je kunnen spreken van een diagnose onder de vraag die zichtbaar wordt. Zo kan ik inmiddels makkelijk ‘lezen en schrijven’ met de tegels dan iets uitleggen. Zo duidelijk, voorbij alle verhalen in de eenvoud en kracht van het veld.

Het is van groot belang om de ingangsvraag helder te hebben. Daar heb ik  inmiddels een helder 5 stappenplan voor waardoor je altijd bij het diepere verlangen van je cliënt komt, voorbij de verhalen, de psychologische en gedragslaag. Die zijn het gevolg.

Je kunt deze methodiek voor iedere vraag gebruiken maar mijn werkterrein, mijn hart ligt bij de gezinnen van nu, bij ouders en kinderen.

Op de top 1 van vragen op opvoedgebied staat: ” Ik kan mijn grenzen niet goed aangeven”. (Bron NJI.nl )

Dit is bijvoorbeeld bij uitstek een vraag voor een opvoedopstelling; het gaat over congruentie in de ouder. Waar wordt deze door belast in zijn DNA systeem en waardoor is deze ouder van zijn plek af.

Het gaat uiteindelijk om congruentie in de ouder waardoor opvoeden moeiteloos wordt.
Zodra we de energie op de vraag van de ouder kunnen voelen, het begin van de rode draad, kan een opstelling starten en gaat het ‘vanzelf’. Het veld werkt vanzelf, je hoeft alleen maar te volgen.

Het is belangrijk om klein te beginnen, vaak alleen met de tegel van ouder en kind. Een opstelling kan klein blijven maar er kunnen ook generaties komen te liggen tot en met oervader of moeder toe of Source, de bron van ons bestaan.

Soms voel ik een beweging eerder dan een cliënt en breng dat in de aandacht soms ‘ weet’ de cliënt het….en komt er een volgend familielid bij…
We kijken naar de 5 dynamieken in het familiesysteem. De opstelling kan plaatsvinden vanuit de plek van de cliënt en alleen als het een duidelijk doel dient dan zet ik de interventie in om een andere plek te ervaren.

Als begeleider sta ik links, op enige afstand van de cliënt. Als ik mijn gewaarwording uitbreid dan weet ik hoe het met de cliënt en de anderen in de opstelling gaat. Deze informatie kan ik eventueel benoemen als dat van belang is voor de vraag van de cliënt.
Het is niet nodig, zelfs verwarrend als ik zelf op tegels zou gaan staan. Mijn taak is ‘ de mogelijkmaker’ van het veld te zijn voor de cliënt. Uiteindelijk gaan we naar de zielslaag, voorbij de persoonlijkheidslaag.

Ik werk heel pragmatisch en vanuit een non-duaal perspectief. Vanuit dit laatste zijn er een aantal toevoegingen ontstaan die zaken snel ‘kortsluit’. Ik werk geen onnodige zaken uit. Dat is voorbij, het zouden illusies zijn als we daar dingen aan kunnen verbeteren of kunnen ‘healen’. Het gaat over Nu en wat er nu nog in de energie leeft, dat wat niet is afgevoeld in het verleden en nog is blijven bestaan. Het heeft niets met verhalen te maken. Die worsteling laat ik graag aan het denken over en heeft voor mij niets met opstellen te maken waarbij we in de laag van het veld werken. Zo zet ik bijvoorbeeld ook het genogram niet in om iets te weten maar om te ervaren waar ‘het voelt. Pas dan kan een opstelling beginnen. Deze werkwijze laat zich het makkelijkste doorvertellen door mensen die de eenvoud en kracht hiervan zelf hebben ervaren. Lees de testimonials op mijn website.

Het is daarnaast natuurlijk fantastisch dat je op elk gewenst moment een afspraak voor een opstelling kunt inplannen.

Binnen de jeugdzorg wordt deze methodiek inmiddels door velen omarmt vanwege de duidelijke diagnostiek en is natuurlijk makkelijk in te zetten binnen een langer lopend hulpverlenings/behandel traject.

Nog even samengevat:

  • Een afspraak kan direct gepland worden (geen groep nodig).
  • De cliënt staat zelf in het veld en ervaart direct aan den lijve alle veranderingen tot op celniveau. Hierdoor wordt vanzelf ‘losgelaten’.
  • Er komt precies antwoord op de vraag van dat moment.
  • De sessie is privé.
  • Er is geen afleiding in de energie van veel representanten.
  • We werken niet aan illusies door in het verleden te werken en mensen alsnog iets te laten zeggen. Gewoon onmogelijk, geen realiteit.
  • Integratie met NLP, The Work van Byron Katie – Non Dualiteit.

 

Ben jij een ervaren opsteller en wil je deze methodiek ook leren gebruiken dan kun je meedoen aan de 6 daagse training.

https://opvoedopstellingen.nl/trainingen/verkorte-opleiding-6-dagen