Als Man nachtdienst had, vroeg Dochter me regelmatig: ‘Mama, mag ik bij jou slapen? Nou vond ik dat altijd erg gezellig en er was tenslotte ruimte genoeg in het grote bed, dus prima, kom maar! Lekker knus en warm.

Kreeg ik wél verbaasde of zelfs misprijzende blikken van mijn omgeving: Zou je dat wel doen? Is dat wel verstandig? Ze is toch al 3, 5, 7, 11?

Nou én?  ’t Was gewoon leuk en gezellig. Spontaan kwamen zowel bij haar als bij mij geheimpjes en verhalen naar boven.  Goed voor de band tussen ons.  Bovendien: de westerse wereld is de grote uitzondering voor wat betreft het samen slapen van ouders en kinderen.

Maar….  het zou anders zijn als zij het zielig voor mij vond dat ik in mijn eentje in het grote bed moest slapen. En dat zij zich daarom zou ‘opofferen’ om mij te steunen. Of als ik bang was in het donker en haar dáárom zou vragen mij ’s nachts gezelschap te houden. Dan klopt er iets niet. Dan neemt zij iets van mij over, een verantwoordelijkheid, een last, die niet bij haar hoort.

Als zij dan vervolgens vaker een te zware, oneigenlijke last voelt en die niet aankan, kan zich dat bij haar uiten in extreme emoties en gedragingen, zoals zich terugtrekken of erg boos worden. Misschien zou ze later zelfs in therapie moeten (niet bij mij als therapeutmoeder!) om haar emoties weer ‘in goede banen te leiden’.

Dus eigenlijk neemt ZIJ uit loyaliteit MIJN angst over, krijgt daardoor gedragsproblemen, waar ZIJ vervolgens voor moet opdraaien. Dat is niet eerlijk!

In dit geval zou een individuele opvoedopstelling een oplossing kunnen bieden. Voor MIJ welteverstaan. Dochter hoeft niet bij een Opvoedopstelling te zijn, zij hoeft niet extra belast te worden. In een Opvoedopstelling kan ik onder respectvolle, deskundige begeleiding ontdekken hoe ik mijn kind kan helpen om de last weer van haar schouders te nemen. Met als gevolg een vrij, ongebonden kind dat het misschien nog steeds leuk vindt om bij haar moeder te slapen, maar alleen omdat het gewoon knus en gezellig is!

Door: Marga van Holsteijn
Praktijk Trotse Moeders