Systemisch scheiden

 

Wat een enorm inspirerende middag over ‘systemisch scheiden’ hadden we gisteren! Ieder van de aanwezige professionals helpt vanuit een eigen vakgebied mensen in hun scheidingsproces. De gemene deler van deze groep was systemisch werk, wat tegenwoordig bij veel mensen bekend is onder de term ‘familie opstellingen’.

De middag werd geleid door Marianne Langemeijer. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als opsteller en heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld waarin ze honderden mensen heeft opgeleid: individueel en met behulp van vloertegels.

Een individuele opstelling helpt om pijnpunten, triggers, behoeften, verwachtingen, transgenerationele patronen en nog veel meer bloot te leggen. Je kunt je voorstellen dat deze punten tijdens een scheiding in iemand enorm uitvergroot worden. Door dit aan te kijken krijg je meer (be)grip op je eigen emotionele toestand en die van de ander. Het helpt je ook om, zonder oordeel (!), elkaars aandeel te zien in de scheiding.

Zelfs als één van de partners een individuele opstelling doet heeft dit al een grote positieve invloed op het geheel. In de praktijk blijkt dat de andere partner vaak na een paar weken volgt, omdat hij/zij ziet hoe helpend het is.

Als je als liefdespartners uit elkaar gaat, maar het gezamenlijk ouderschap samen blijft vormgeven, is het enorm verhelderend om dit vanuit een oordeelloze toestand te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat er geen verdriet, rouw, boosheid of geschaad vertrouwen meer is. Maar er ontstaat wel een betere en neutralere basis. Een basis van waaruit individuele en gezamenlijk intenties worden vormgegeven. Een basis om gezamenlijk zorg te dragen voor een toekomst die werkt, voor jezelf en voor de kinderen.

Uiteraard hebben we ook gesproken over de scheidingskaarten. Het vult elkaar zo mooi aan. De scheidingskaart als afscheidsritueel, als bekrachtiger van de nieuwe situatie en het middel om je omgeving hierin mee te nemen. In de tekstbundel vind je niet geheel toevallig veel ‘systemische zinnen’ terug.

Wat ik gisteren nog een interessante vraagstelling vond: bevindt systemisch scheiden zich meer aan de zachte kant of harde kant van een scheidingsproces? Bij hard stel ik me de strijd met twee advocaten voor. Een mediationtraject zie ik in het midden. Bij zacht denk ik aan scheidingscoaching en -therapie.

Onze conclusie: systemisch scheiden is niet te plaatsen op een schaal van zacht naar hard, maar richt zich op de kern. Ik had het niet mooier kunnen verwoorden.

Jan-Willem van Vught

Meer lezen over systemisch echtscheiden en kennismaken met onze coaches klik hier