Opvoedopstellingen

training

Vakopleiding Opvoedopstellingen®

Wil jij als coach, jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog of therapeut leren werken met Opvoedopstellingen in 1-op-1-coachings? Dan is deze vakopleiding iets voor jou. Een stevige basis waarin alle aspecten van het begeleiden van Opvoedopstellingen aan bod komen.

In het kort

Een opvoedopstelling is een methodiek om opvoedkundige vraagstukken, de ouder kind relatie, op een systemische laag te benaderen. In een opvoedopstelling wordt individueel met één van de ouders gewerkt. Het vraagstuk wordt door de ouder zelf opgesteld met behulp van vloertegels. Een opvoedopstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van ouders en kinderen, de onderlinge relaties in het gezin en over andere opvoedkundige thema’s.

De Opvoedopstelling is gebaseerd op de traditionele familieopstellingen, maar heeft in de afgelopen jaren een geheel eigen ontwikkeling doorlopen. Zo zijn de Hier en Nu filosofie, The Work van Byron Katie en NLP belangrijke onderdelen van de Opvoedopstelling.

lijs

Voor wie?

De vakopleiding is bedoelt voor coaches, hulpverleners, jeugd- en gezinsprofessionals en therapeuten die werken met ouders, jongeren, kinderen en/of gezinnen. Voor deze opleiding is het van belang dat je HBO denk- en werkniveau hebt. Je wilt je professionele blik wil verruimen door ook transgenerationeel te kunnen kijken en werken waardoor je nog sneller tot de kern komt. Je staat er voor open om te kijken naar je eigen achtergrond, te ervaren waar overdracht en tegenoverdracht in jou professionele handelen vandaan komt vanuit je eigen geschiedenis.

Wil je weten of de vakopleiding bij je past en wil je een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.

Programma

Deze complete vakopleiding bestaat uit 13 dagen, verdeeld over 8 blokken. Er is voldoende tussentijd gepland om het geleerde direct toe te passen en te integreren in je werk.  Je leert stap voor stap de methodiek kennen om individueel met een ouder/opvoeder, of jongere die zelf een hulpvraag heeft, te werken via vloerankers aan hun vraagstukken.

Onderwerpen in de vakopleiding:

 • Achtergrond en historie van systemisch werk/familieopstellingen
 • Basisbeginselen van de methodiek Opvoedopstellingen
 • De 5 systemische dynamieken in een familiesysteem
 • Het genogram
 • Gespreksvaardigheden om tot de kernvraag voor een opstelling te komen
 • Systemische taal
 • Innerlijke houding van de begeleider
 • Systemische overdracht en tegenoverdracht
 • Specifieke thema’s zoals: (v)echtscheiding, samengestelde gezinnen, pleegzorg en adoptie.

Jij als instrument

We besteden daarnaast veel aandacht aan jou als begeleider. Want de methodiek werkt alleen als jij als begeleider volledig aanwezig kunt zijn. Je bent daarom bereid om de dynamieken, patronen en verstrikkingen uit jouw eigen familiesysteem aan te kijken.

Resultaat

 • Een sterke basis in systemische kennis aan de hand van literatuur, oefeningen en zelfonderzoek.
 • Met een systemische bril leren kijken naar een kind, jongere, ouders/opvoeders en het gezin in zijn context.
 • Vaardigheden om zelfstandig een systemische opvoedopstelling te doen met ouders.
 • Ontwikkelen van je eigen professionaliteit als systemisch gezinshulpverlener.

Opleidingsdetails

De opleiding bestaat uit 13 dagen (26 dagdelen) en bestrijkt ongeveer 8 maanden. Daarnaast maak je huiswerkopdrachten, lees je een aantal boeken van de literatuurlijst en neem je deel aan een intervisiegroep. We werken met een groep van minimaal 12 en maximaal 14 deelnemers.

Docenten

Marianne Langemeijer, gastdocenten en assistenten

Locatie

De lessen worden gegeven in het VHT gebouw, Veenwal 32 te Hoevelaken. (nabij Amersfoort).

Lestijden

Van 10:00 uur tot 16:30 uur (inloop vanaf 09:30 uur).

Lunch

De opleidingsdagen worden verzorgd met een vegetarische lunch. Daarnaast is er gedurende de hele dag koffie, thee en lekkers beschikbaar.

Literatuur

In de vakopleiding worden o.a. de boeken van Marianne Langemeijer: Opvoedopstellingen en Moeiteloos opvoeden door jezelf te zijn, gebruikt als lesmateriaal.

Bekijk hier de boekenlijst en bestel.

Integratie, toetsing en opdracht

De laatste dag staat in het teken van integratie en toetsing. Omdat je als professional met de Opvoedopsteling aan het werk gaat, zullen we alles wat je geleerd hebt met je evalueren. De eindopdracht bestaat uit een evaluatieverslag en een eindpresentatie. De opleiding wordt bij goede afronding afgesloten met een certificaat.

Data najaar 2024

Blok 1 (dag 1 en 2): vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2024
Blok 2 (dag 3): vrijdag 4 oktober 2024
Blok 3 (dag 4 en 5): vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2024
Blok 4 (dag 6): vrijdag 13 december 2024
Blok 5 (dag 7 en 8): vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2025
Blok 6 (dag 9): vrijdag 7 februari 2025
Blok 7 (dag 10 en 11): vrijdag 21 en zaterdag  22 maart 2025
Blok 8 (dag 12 en 13): vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 2025

Kosten

€2950,00 ex. BTW. Bij aanmelding wordt een kleine aanbetaling gevraagd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Neem dan contact op met Helen van de financiële administratie: helen@lezinsky.nl.

LET OP: vroegboek korting van €295,00 ex. BTW tot 1 juli 2024!

Reviews

Ervaringen van professionals

De juiste taal

In mijn werk liep ik regelmatig tegen het feit aan dat ik voor en met kinderen mocht werken maar dat “het” probleem niet van de kinderen was. Het ontbrak mij aan de juiste taal, de juiste snaar om met ouders in gesprek bij de diepere laag te komen zonder hen af te keuren of zo diep te raken dat de bedoeling niet begrepen werd. Het is een dunne lijn waar wij in de thuissituaties tegenop lopen en dit vraagt echt om de juiste taal te spreken, professioneel en gelijkwaardig, het pijnpunt bespreken zonder de ouder kwijt te raken.

Meer verdieping

Als gezinsbehandelaar gebruik ik de I.A.G.-methodiek als basis. Ik combineer dus diverse oplossingsgerichte en systemische methodieken. O.a. een tafelopstellingen met de methode Een Taal Erbij. Juist daarbij zocht ik meer verdiepeing

Ik koos voor deze vakopleiding omdat dit hierin samenkomt. Bovendien trof ik hier zeer ervaren systeemwerkers waardoor ik de kans kreeg me verder te ontwikkelen als jeugd en gezinsprofessional.

Overstijgend denken

Door de vakopleiding werd ik me bewuster  van eigen overtuigingen en normen, waardoor ik in mijn werk makkelijker overstijgend leerde denken. Het geeft me ook nu handvatten om bewuster te zijn van hoe mijn eigen overtuigingen/normen het hulpverleningsproces beïnvloeden.

Overdracht en tegenoverdracht

Ik ken geen methodiek die zo snel en zuiver overdracht en tegenoverdacht duidelijk maakt voor jezelf, en handvatten biedt om je valkuilen te doorbreken.

Onderliggende interactie snel duidelijk

Het blijkt een methodiek te zijn die onderliggende interactie boven tafel krijgt waar me dat bij andere methodieken niet lukt. Essentieel om een verandering tot stand te brengen in gezinshulpverleningsprocessen. Maar met name ook in de relatie hulpverlener/hulpvrager.

 

Ouder-kind team Amsterdam

Ik werk bij het ouder-kind team in Amsterdam.Ik gebruik deze methode standaard om de systemische en intergenerationele problematiek bij ouders naar boven te krijgen, wat vaak onderliggende oorzaken bij gedrag van kinderen grotendeels kan verklaren. Ouders ervaren de methode als fijn en zien het als een verdieping van hun eigen proces en het vergroot het metalliserend vermogen van de ouders.

Jeugdarts: minder medicaliseren

Ik werk als jeugdarts en merk hoe fijn het is als je merkt in een opstelling dat lastige lijkende vraagstukken zich door bewustwording in een harmonieuze wijze uitbalanceert en een gezin  in een rustiger vaarwater komt. En dit alles met eigenaarschap, zonder problematiseren, medicaliseren.

Empirisch bewezen

Inmiddels is wel empirisch bewezen dat deze methodiek echt helpt. Net als dit bijvoorbeeld ook bij EMDR het geval was, een nu regulier veel gebruikte methodiek. Er is inmiddels wereldwijd veel literatuur over transgenerationeel werken via familieopstellingen en er zijn ook diverse universitaire onderzoeken gedaan.

Onderscheid: Relatie-Ouderschap-Opvoedtaken

Voor mij als ervaren Integratieve kindercoach heb ik veel geleerd in de specifieke module over echtscheiding. Hoe ik ouders kan begeleieden om onderscheid te maken tussen hun beeiindigde relatie als partners en hun blijvende positie als ouders. Pas daarna kunnen we naar opvoeders-taken kijken.

Ervaren opstellers maken vertrouwen mogelijk

De jarenlange ervaring van de opleiders maakte dat wij op verschillende manieren de lesstof konden oefenen en toepassen. Hun eigen doorleefde processen, naast de kennis die beide opleiders hebben, maakte dat ik mij vertrouwd voelde om de intensieve processen in mijzelf, die echt gaan waar over het moet gaan, aan durfde te kijken.

Complexe casussen

Mooi om met jullie te kunnen delen dat ik met regelmatig ingezet wordt door de jeugdbescherming in complexe casussen.

De conclusie is voor de ouder/opvoedouder zelf zo helder dat zowel ik als de jeugdbeschermers dit niet verder hoeven uit te spreken. De jeugdbeschermers bellen mij specifiek voor dit individuele stuk van de ouder.

Dankbaar voor deze kennis en het zinvol kunnen bijdragen in het leven van velen.

Ik zet de opvoedopstelling in binnen de GGZ

Ik werk als SKJ geregistreerde jeugd-gezinsprofessional regelmatig met opvoedopstellingen binnen diverse casussen uit de GGZ. Vooral in casussen rondom scheiding, en verstoorde interactie, hechting tussen ouder en kind. Juist omdat er met weinig uren, zeer snel naar de kern bewogen wordt, maakt dat dit onmisbaar is.

Als het moervast zit in een gezin

In casussen waar het moervast ligt in een gezin krijg ik nu snel weer beweging omdat het onderbewuste deel geactiveerd wordt. Hierdoor voelen mensen zich snel veel lichter. Daarmee was het voor mij een van de meest doeltreffende trainingen van de afgelopen jaren.

Dat het werkt is vastgesteld

De methodiek van de opvoedopstelling, het transgenerationeel werken, valt onder een fenomenologische manier van werken; dat het fenomeen verschijnt en werkt wordt waargenomen en is vastgesteld in de afgelopen decennia, ook door diverse wetenschappers.  Maar hoe dat dn precies komt daar kan de wetenschap nog geen verklaring voor vinden.

Rijksrapport: Expertteam ouder¬verstoting/complexe omgangsproblematiek

In het Rijksrapport van het Expertteam ouder­verstoting/complexe omgangsproblematiek- Januari 2021 (zie pagina 74) staat dat:  via onderzoek is vast komen te staan dat, bijvoorbeeld in situaties van (vecht)scheidingen de oorzaak gelegen is in het herkomstgezin. Het is ook zichtbaar dat deze problema­tiek van generatie op generatie overgedragen kan worden……….
En daarna schrijft men: “En daar kunnen wij niet mee werken”.
Dit is waar de methodiek van de opvoedopstelling dan juist wel kan instappen!

Diagnose instrument voor Jeugdprofessional

De methode opvoedopstellingen is een aanvulling op mijn behandel- en diagnostische tools. Als diagnostisch middel doordat het zowel mijn kennis over oplossingsgerichte diagnostiek als handelingsgerichte diagnostiek combineert.
Anders gezegd: door een opstelling krijgt ik sneller en vollediger inzicht in de problematiek die door client en door de opvoeders in een systeem ervaren wordt op meerdere niveaus.
Er komen vanuit het DNA  systeem antwoorden die ik zonder de opvoedopstellingen niet gekregen had en die mij op unieke wijze toerusten in mijn hulpverlening.

Vakopleiding

Aanmelden

Een aanmelding beschouwen we als definitief. We houden definitief een plek voor je vrij in de opleiding en je ontvangt binnenkort een bevestiging in de mail met de factuur. Bij aanmelding ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Er is maximaal plaats voor 14 deelnemers. Is de vakopleiding vol? Meld je dan aan voor de reservelijst door een mail te sturen naar: secretariaat@opvoedopstellingen.nl.

 

Marianne Langemeijer

Marianne Langemeijer

Trainer vakopleiding

Opvoedopstellingen

Gasttrainers en
assistenten

 

Opvoedopstellingen

Professionals

Boeken voor professionals

We hebben een aantal interessante boeken voor jou als professional op het gebied van opvoeding, kinderen, onderwijs, coaching en specifieke onderwerpen op een rijtje gezet. Ook vind je hier verplichte lectuur, indien accreditatie gewenst.

Opvoedopstellingen

Professionals

Lid worden als Opvoedopsteller?

Als opvoedopsteller kun je vermeld worden op deze website die landelijke zichtbaarheid heeft en veel informatie biedt aan zowel ouders als professionals. Jouw praktijk kan direct door ouders gevonden worden met een link naar je website.